TT. Huế: Thi kết thúc năm thứ 2 và Khai khóa năm thứ 3 bậc Lực V (2016-2020)

Chứng minh, tham dự có HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; TT. Thích Thường Chiếu – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Tuệ – Giám tự chùa Quang Minh; HTr cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu – Giám sát Hội đồng thi Khu vực I; HTr cấp Tấn Tâm Ân – Hoàng Thúc Quyền – Chủ tịch Hội đồng thi khu vực I; HTr cấp Tấn Tâm Ngọc – Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch Hội đồng thi khu vực I; Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT tỉnh TT. Huế; Ban Điều hành bậc Lực khóa V – Khu vực I cùng 112 Huynh trưởng là học viên bậc Lực khóa V.

Kỳ thi được tổ chức nhằm đánh giá quá trình nghiên cứu, học tập của các học viện bậc Lực khóa V trong năm vừa qua; đồng thời khai giảng năm thứ 3 để các học viên Huynh trưởng được tiếp tục trang bị thêm những kiến thức Phật học, nâng cao khả năng điều hành, rèn luyện tư cách, tác phong đạo đức…

Bậc Lực là bậc học cao nhất trong hệ thống giáo dục của tổ chức Gia đình Phật tử, nhằm đào tạo những người lãnh đạo trong tương lai, có năng lực vững vàng để duy trì và phát triển tổ chức.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Ban Điều hành dâng lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn thiền đức

 


 

 


 

 


 

Niệm Phật cầu gia bị


 

 


 

 HTr Tâm Quả Hà Văn Tám thông qua chương trình khai mạc

 


 

 


 

HTr Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu dâng lời tác bạch mở đầu


 

 


 

 HTr cấp Tấn Tâm Quỳ Trần Thúc Phúc công bố Quyết định thành lập Hội đồng thi

 


 

 


 

HT. Thích Khế Chơn ban đạo từ


 

 


 

HTr cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền dâng lời cảm tạHồi hướng công đức

 


 

 Chụp hình lưu niệm

 


 

Trao đề thi còn niêm phong


 

 Triển khai phát đề thi và làm bài

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Chiều cùng ngày; Ban Điều hành bậc Lực V Khu vực I đã thành tâm cung thỉnh HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế quang lâm từ bi giảng giải đến các học viên về “
Bát nhã Tâm kinh’
’. 

 

 Ban Điều hành dâng lời tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Giảng sư

 


 

HT. Thích Huệ Phước từ bi giảng giải đến các học viên Huynh trưởng


 

 


 

 Chụp hình lưu niệm

 


 

 

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.