TT.Huế: Lễ khai mạc trại huấn luyện A Liên Sơn huyện Phú Vang năm 2015

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có TT.Thích Trí Đạo – Ủy viên thường trực BTS, phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN huyện Phú Vang. Đại đức Thích Phước Thông – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Vang. Đại đức Thích Tâm Thiện – ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, phó BTS kiêm trưởng ban nghi lễ GHPGVN huyện Phú Vang. Đại đức Thích Nhật Tuệ – ủy viên thường trực Ban hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, phó BTS kiêm trưởng Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Phú Vang. Đại đức Thích Đạo Tuệ – Phó thư ký Ban hướng dẫn Phật tử, ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp, ban pháp chế GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Phú Vang. Đại đức Thích Thường Nhật – Ủy viên thường trực Ban từ thiện xã hội GHPGVN Thừa Thiên Huế, trưởng Ban từ thiện GHPGVN huyện Phú Vang. Cùng Chư Tăng trong BTS GHPGVN huyện Phú Vang.

Về phía Ban hướng dẫn PB GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế, có HTr Cấp Tín, Quảng Tâm – Tôn Thất Kỳ Văn: Ủy viên Thiếu Nam Ban hướng dẫn PB GĐPT Thừa Thiên Huế; HTr Cấp Tín, Quảng Vi – Đặng Duy Trường: Ủy viên Nam Oanh Vũ Ban hướng dẫn PB GĐPT Thừa Thiên Huế. Về phía BĐH huyện Phú Vang có HTr Cấp Tấn Nguyên Bình – Nguyễn Văn Tải: UV BHD PB GĐPT TT.Huế, Trưởng ban điều hành GĐPT huyện Phú Vang cùng quý anh chị trong Ban điều hành GĐPT huyện Phú Vang.
Số lượng tham gia trại lần này có 107 trại sinh trại A Nô Ma – Ni Liên và 87 trại sinh trại Tuyết Sơn, tổng số lượng trại sinh trại A Liên Sơn là 194 tại sinh đến từ 12 đơn vị GĐPT trong toàn huyện.

Trại huấn luyện A Liên Sơn sẽ triển khai trong suốt 54 giờ đối với ngành Thiếu và 36 giờ đối với ngành Đồng. Với mong muốn khi hoàn thành khóa học các em trở về đơn vị sẽ là những Đàn, Đội, Chúng trưởng, Đàn, Đội, Chúng phó tích cực phụ giúp cho các anh chị trưởng đưa Đoàn, Gia Đình Phật Tử cơ sở ngày càng vững mạnh và phát triển. Trong thời gian diễn ra trại, BQT cũng đã cho các trại sinh tham gia trò chơi lớn cũng như các hoạt động ngoại khóa, giúp các em bớt căng thẳng trong những giờ học.
Một số hình ảnh của lễ khai mạc:

Tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Đức tham dự lễ khai mạc.
 

Cung thỉnh Chư Tôn Đức.
 


 


 


 


 


 


 

Niệm Phật cầu gia hộ.
 

Thay mặt Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà lưu niệm đến BQT trại A Liên Sơn
 

Anh Tâm Độ – Hoàng Nhuân, thư ký BĐH GĐPT huyện Phú Vang đọc quyết định thành lập BQT
 


 

Anh trưởng BĐH GĐPT huyện Phú Vang trao duyết định thành lập BQT cho anh trại trưởng
 

Anh Nguyên Thống – Hồ Trung Dũng đọc diễn văn khai mạc trại.
 

Anh trại trưởng trao coi lênh cho anh Đời Sống trại
 

Khai mạc tiếng reo và cử trại ca
 


 


 


 


 

Đại đức Thích Phước Thông ban đạo từ đến toàn thể trại sinh.
 

Anh Nguyên Bình – Nguyễn Văn Tải phát biểu sách tấn
 

Anh trại phó đọc lời cảm tạ
 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.