Trang nghiêm Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

CHÙM ẢNH LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
 

Về tham dự và chứng minh Lễ kỷ niệm chúng tôi nhận thấy có Hoà thượng thượng
 Nguyên h
ạ 
Trực – Ph
ó 
Tr
ưởng 
Ban thường trực, Ho
à thượng Thích 
Như Thị – 
Ph
ó 
Tr
ưởng 
Ban
 kiêm Tr
ưởng ban
 Tăng sự, 
Ho
à 
Th
ượng Thích
 Nhựt Huệ – 
Ph
ó 
Tr
ưởng 
Ban, 
Đại đức 
Th
ích
 Nhuận Nghĩa Chánh thư ký Phó ki
êm phó ban
 Tăng sự, 
 
Đại đức Thích 
Nguyên Thái Phó thư ký ,
 
Đại đức Thích 
Thiện Thông – Trưởng Ban H
ướng 
D
ẫn 
Ph
ật 
T
ử,
 
 
Đại đức Thích 
Quãng Ngôn – Phó ban – Chánh thư ký 
Ban H
ướng 
D
ẫn 
Ph
ật 
T
ử,
 
 
Đại đức Thích 
Minh thuận – Trưởng ban H
ướng dẫn Thanh Thiếu Nhi Phật tử,
 
Đại đức Thích 
Minh Khả – Trưởng 
Ban H
ướng 
D
ẫn 
Ph
ật 
T
ử huyện X
uyên Mộc 
Ni sư Th
ích Nữ
 Như Minh – U
ỷ viên BTS HGPGVN huyện Xuyên Mộc, ni sư Thích nữ
 
Chúc Phương -Trưởng 
Ban H
ướng 
D
ẫn 
Ph
ật 
T
ử huyện
 Đất Đỏ, s
ư cô Thích Nữ
 
Diệu Pháp – C
ố vấn giáo hạnh GĐPT 
Linh Sơn. 
Huynh tr
ưởng cấp Dũng 
Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu 
Uỷ viên HĐTS – 
T
rưởng 
Ban h
ướng dẫn Trung ương,  
Huynh tr
ưởng cấp Dũng 
Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu – U
ỷ viên 
Ban H
ướng 
D
ẫn 
Ph
ật 
T
ử Trung ương, PHó trưởng ban cùng phái đoàn các anh chị Huynh trưởng Ban 
h
ướng dẫn Trung ương 
GĐPT Vi
ệt Nam, 
 
Đại diện BHD c
ác tỉnh thành:  
Th
à
nh  ph
ố Hồ Chí Minh 
– Bình Phước – Đồng Nai – Tây Ninh – Kon Tum c
ũng về tham dự cùng  GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
B
à Nguyễn Hồng Diệp Phó trưởng ban 
Ban dân vận tỉnh uỷ d
ẫn đầu phái đoàn chính quyền tỉnh và 
c
ác ban ngành liên quan cũng như đại diện thị trấn Phú Mỹ cũng đến chia vui  cùng GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết buổi lễ đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.


Tác bạch thỉnh sư


Cung nghinh Chư tôn đức và quan khách


Chư tôn đức chứng minh


Ban hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam


Đoàn đại biểu chính quyền


Nghi thức chào cờ


Dâng hoa cúng dường


Văn nghệ chào mừng


Diễu hành


Nhận hoa chúc mừng


HTr Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân Trưởng ban tổ chức Lễ đọc diễn văn khai mạc


Truy tặng và tuyên dương công đức cho các Huynh trưởng tiền bối


Mừng thọ các huynh trưởng cao niên


Tuyên dương công đức cho các HTr có công trong giai đoạn phục hoạt


Huynh Trưởng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu Trưởng BHD GĐPT Việt Nam chúc mừng và dặn dò


 Đại đức Thích Thiện Thông – Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử ban Huấn từ


Hoà thượng thượng Nguyên hạ Trực – Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN ban đạo từ


Hồi hướng


Sau khi tham dự lễ, anh Trưởng ban tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng các em

Ban Truyền thông GĐPT tỉnh
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.