TP.HCM: Hội nghị triển khai nội quy và quy chế hoạt động Ban hướng dẫn Phật tử TW

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Duyên – Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện – Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó Trường ban TT Ban HDPT TW đặc trách phía Băc; TT.Thích Thiện Toàn – Ủy viên HĐTS GHPGVN – Phó TT ban HDPT TW đặc trách miền Trung chư Tôn đức phó  Ban HDPT TW, cùng toàn thể các thành viên tân Ban HDPT TW .

Hội nghị đã thông qua nội quy và tuyên đọc trao quyết định nhân sự các tiểu ban. Chư tôn đức Ban HDPT TW các tỉnh thành đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Trong một ngày làm việc hội nghị đã nhất trí bản nghị quyết với các chương trình  của phân ban Cư sĩ Phật tử , chương trình Phật sự của Phân ban Phật tử dân tộc, phật sự của Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử,  Phân ban Gia đình Phật tử và chương trình Phật sự của tiểu ban Phật tử Hải Ngoại, đây là nền móng để tiến tới sự thành công công tác Phật sự của Ban HDPT TW nhiệm kỳ VII (2012- 2017).

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban TT HĐTS GHPGVN để làm định hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới, khắc phục mọi khó khăn để điều hành tốt mọi công tác Phật sự của từng Phân ban và các tiểu ban. Hội nghị đã nhất trí thành phần nhân sự của các phân ban và các Tiểu ban  Ban HDPT TW nhiệm kỳ VII (2012-2017). Đẩy mạnh các công tác hoằng pháp lợi sinh, các chương trình tu học của Phật tử, từng bước đưa Ban HDPT TW đi lên bằng sự đoàn kết, thực hiện tốt các kế hoạt công tác Phật sự đã đề ra trong nhiệm kỳ  mới.

Cuối buổi lễ HT.Thích Thiện Duyên – Phó chủ tịch kiêm trưởng Ban HDPT TW ban đạo từ tán thán động viên chư Tôn đức Ban HDPT TW phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp trong việc xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh.

Xin giới thiệu chùm ảnh hội nghị vào buổi chiều:
 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.