TIN BUỒN

Huynh Trưởng cấp Tấn Trừng Tâm – Nguyễn Tôn Lũy
Sinh năm: 1932 (Nhâm Thân).
Nguyên quán: Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Nguyên: – Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương
               – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT tỉnh Quảng Trị
Do tuổi, cao sức yếu đã tạ thế vào lúc: 06giờ 30, ngày 05 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 01 tháng 5 năm Bính Thân).
Hưởng thượng thọ: 85 tuổi.
          – Tang lễ được tổ chức tại tư gia, bắt đầu từ: 17giờ 30, ngày 05 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 01 tháng 5 năm Bính Thân).
          – Lễ Truy niệm của BHD/PB GĐPT Trung ương và BHD/PB GĐPT Quảng Trị được tổ chức vào lúc: 15giờ, ngày 07 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 03 tháng 5 năm Bính Thân).
          – Lễ Di quan lúc: 06 giờ, ngày 09 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 05 tháng 5 năm Bính Thân).
          – Linh cửu được an táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.
 
                                      TM BHD/PB GĐPT Quảng Trị
                                      Phó Trưởng Ban Thường Trực
                                      Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền
                                      TM Gia đình
                                      Trưởng nam
                                      Nguyễn Tôn Phước
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.