Thủ công trại đẹp tại trại Kiền Trắc VI

 
 
 
Cổng trại chính
 
 
Cổng trại của GĐPT Phước Thạnh
 
 
Cổng trại của GĐPT Vĩnh Phước
 
 
Cổng trại của GĐPT
 
 
Cổng trại của GĐPT Linh Sơn Hóc Môn
 
 
Cổng trại của GĐPT Nhật Minh
 
 
Cổng trại của GĐPT Hoằng Pháp
 
 
Cổng trại của GĐPT Quang Thọ
 
 
Cổng trại của GĐPT Giác Nguyên Q.4
 
 
Cổng trại của GĐPT Tâm Minh
 
 
Cổng trại của GĐPT Vĩnh Nghiêm
 
 
Cổng trại của GĐPT Đức Trí
 
 
Cổng trại của GĐPT Bát Nhã
 
 
Cổng trại của GĐPT Kỳ Quang
 
 
Cổng trại của GĐPT Long Hưng
 
 
Cổng trại của GĐPT Giác Hạnh
 
 
Cổng trại về đêm của GĐPT Phổ Hiền
 
 
Triển lãm thủ công của GĐPT Giác Ngạn
 
 
 
Mô hình trại
 
 
 
 
Báo tường của GĐPT Phước Thạnh
 
 
Báo tường của GĐPT Bát Nhã
 
 
Báo tường của GĐPT Nhật Minh
 
Tập báo của GĐPT Giác Ngạn
 
Báo tường của GĐPT Phổ Hiền
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.