Thông tư của Hội đồng Trị sự tổ chức đại lễ 705 năm ngày đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————-
Số : 351/TT.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ
 
Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 
ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

 

                                                          Kính gửi:
 – Ban, Viện Trung ương GHPGVN

                                                          – Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc; Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, nhân dân, Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.

Để tôn vinh những công đức của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, theo quy định của Giáo hội là 5 năm tổ chức trọng thể một lần. Vì thế, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn năm 2013, Trung ương Giáo hội kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức.


 Thời gian:
 Ngày 02, 03, 04/12/2013 (ngày 30/10 và 01, 02/11/Quý Tỵ)


 Địa điểm: 
Quảng trường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.


 Thành phần tham dự:
 Dự kiến khoảng 10 ngàn người.


 Chương trình Đại lễ:

1. Kỷ niệm 705 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

2. Khánh thành và an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong quần thể Di tích Yên Tử.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành được biết và cử đại biểu tham dự Đại lễ Kỷ niệm 705 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. (số lượng Đại biểu sẽ có thư mời sau).

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

 

 

 

 

Nơi nhận :
– Như trên
– Vụ Phật giáo BTGCP “để biết ”
– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
                “để liên hệ”
– Lưu VPI – VPII
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH 
(đã ký)
Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.