Thông báo liên quan trại Vạn Hạnh V

Để triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực đã tiến hành 2 phiên họp, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/3/2022 và tại Huế vào ngày 13/3/2022. Ngày 26tháng 3, Thường trực có thông báo số 174/2022/TB-GĐPTTW nhằm triển khai các hoạt động liên quan đến Trại Vạn Hạnh V. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý anh chị nội dung thông báo này:

Thông báo về tổ chức trại Vạn Hạnh V và khóa học Bậc Lực VI

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.