Quảng Trị: GĐPT Võ Thuận kỷ niệm Chu niên lần thứ 45

Đại diện  Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị có Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền – Phó Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Trịl Huynh trưởng cấp Tấn Hoàng Công Hiền – Ủy viên Nghiên huấn; Huynh trưởng cấp Tấn Nguyễn Nguyên – Ủy viên Văn nghệ; Huynh trưởng cấp Tấn Nguyễn Hữu Thịnh – Ủy viên HĐTN; Huynh trưởng cấp Tấn Hồ Sỹ Quận – Ủy viên Đại diện GĐPT Huyện Triệu Phong và quý anh chị trong BĐD Huyện Triệu Phong. Đại diện các đơn vị GĐPT trong huyện, đạo hữu Phật tử và phụ huynh đoàn sinh GĐPT Võ Thuận cũng đến tham dự rất đông đảo.
 
 
Cung nghinh chư tôn thiền đức tăng ni và quan khách quang lâm lễ đài 
 
 
Lễ Phật cầu gia bị
 
 
Dâng hoa chào mừng chư tôn đức và quan khách
 
 
Huynh trưởng Phó Trưởng Ban HD GĐPT Quảng Trị tỉnh tặng hoa chúc mừng
 
 
Đại diện chính  quyền Mặt trận xã Triệu Thuận tặng hoa chúc mừng
 
 
Huynh trưởng Hồ Sỹ Quốc – Gia Trưởng đọc diễn văn chào mừng
 
 
 
Phát biểu của Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường Võ Thuận
 
 
Quý anh đại diện BHD Phân Ban GĐPT Quảng Trị tham dự
 
 
Hòa Thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.