Quảng Trị : GĐPT Thị Xã Đông Hà tổ chức trại huấn luyện Anoma- Ni Liên – Tuyết Sơn

Tham dự chứng minh buổi lễ có Đại đức Thích Chánh Văn – UV BTS Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị cùng các huynh trưởng Phân Ban HDGĐPT QT, Ban Điều hành GĐPT khu vực thị xã Đông Hà và trên 120 trại sinh các ngành.

Huấn luyện đào tạo Đội Chúng Trưởng – Đầu Thứ Đàn cho ngành Thiếu và Oanh vũ là công tác thực sự quan trọng trong việc góp phần kiện toàn tổ chức hoạt động của GĐPT ngày càng vững mạnh, cho nên, hằng năm bên cạnh việc tổ chức tu học Phật pháp thì công tác mở các khóa huấn luyện các cấp, ngành cho huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT rất được Phân Ban lưu tâm.

Trại huấn luyện được tổ chức từ ngày 18-20/7/2008 với nhiều hoạt động bao gồm: Phật pháp, kỹ năng tổ chức Đàn, Đội Chúng. Được biết sau khi tổ chức thành công trại huấn luyện tại thị xã Đông Hà, Phân Ban sẽ tiếp tục mở các trại huấn luyện tại khu vực thị xã Quảng Trị, huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Vĩnh Linh./.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.