Quảng Trị: GĐPT huyện Triệu Phong tổ chức hội thảo Huynh Trưởng cấp Tín và Gia Trưởng

Về tham dự có 98 anh chị Huynh trưởng tại địa bàn huyện. Về phía Phân ban GĐPT Tỉnh có Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sỹ Quận – Ủy viên Đại diện huyện Triệu Phong chủ toạ Hội nghị.
 
Hội Nghị đã làm việc trong 1 ngày, tập trung thảo luận các nội dung: Tổng kết đánh giá hoạt động phật sự năm 2010; Chương trình hoạt động Phật sự năm 2011. Hội nghị cũng đã nghe các bài tham luận về vai trò, trách nhiệm người Huynh trưởng cấp Tín; vai trò, nhiệm vụ của Gia Trưởng…
 
Theo báo cáo của BĐD/GĐPT Huyện, toàn huyện có 48 đơn vị; 3215 đoàn sinh. Tổng số Huynh trưởng: 438 anh chị , trong đó có 5 Huynh trưởng cấp Tấn, 46 Huynh trưởng cấp Tín và 130 Huynh trưởng cấp Tập. Năm 2010 GĐPT Triệu Phong đã đạt được những kết quả đáng kể:
– Về tu học đã có 1112 đoàn sinh dự thi vượt bậc đạt 151% so với năm 2009.
– Về huấn luyện  đã tổ chức 2 khoá gồm 220 trại sinh Anôma – NiLiên và 119 trại sinh Tuyết Sơn. Đặc biệt đã có 14 Huynh trưởng dự trại cấp III Vạn Hạnh tại Suối Hoa Đà Nẵng.
– Về văn hoá văn nghệ cũng đã tổ chức biểu diễn 2 đêm văn nghệ sân khấu tại 2 địa điểm trong huyện để cúng dường đại lễ Phật Đản PL 2554.
 
Ngoài ra BĐD Huyện đã tổ chức các đoàn thăm viếng để nắm vững tình hình sinh hoạt các đơn vị GĐPT trong huyện nhằm đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức sinh hoạt. Trong năm 2010 Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT huyện Triệu Phong đã tích cực tham gia các Phật sự của Giáo Hội và BHD GĐPT Tỉnh giao phó.
 
 
Niệm Phật
 
 
 
 
Huynh trưởng Hồ Sĩ Quận phát biểu khai mạc
 
 
 
Phát biểu tham luận của các Huynh trưởng
 
 
 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.