QUẢNG TRỊ :GĐPT HUYỆN GIO LINH TỔ CHỨC TRAI HUẤN LUYỆN A NÔ MA NI LIÊN – TUYẾT SƠN

 Vừa qua từ ngày 01/07 đến ngày 04/07/ 2014 tại chùa Linh Sơn GĐPT Huyện Gio Linh đẫ tổ chức Liên Trại Huấn Luyện A Nô Ma Ni Liên – Tuyết Sơn. Trại đã quy tụ 199 trại sinh, trong đó A Nô Ma Ni liên 115 trại sinh và 84 trai sinh Tuyết  Sơn .

Lễ khai mạc trại đã được Đại Đức Thích Huệ Nhẫn UV Ban Thường Trực Ban Trị Sự – Trưởng ban Văn Hóa GHPGVN Tỉnh Quảng Trị – Trụ Trì chùa Linh Sơn quang lâm Chứng  Minh Lễ Khai Mạc.

Về phía GĐPT có HTr cấp Tấn Hoàng Công Hiền Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Quảng Trị; HTr Cấp Tấn Hoàng Văn Thiện UV BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh – Trưởng Ban Điều Hành GĐPT Huyện Gio Linh,  quý đạo hữuBan Bảo Trợ GĐPT Huyện, đại diện các ban HTr  các đơn vị GĐPT trong huyện

Trong lời đạo từ Đại Đức Chứng Minh đã sách tấn anh chị em Huynh Trưởng và trại sinh trong tu học và phục vụ Giáo Hội và tổ chức GĐPT.

Dưới đây là một số hình ảnh

LỄ KHAI MẠC TRAI

GIỜ HỌC CỦA A NÔ MA NI LIÊN


GIỜ HỌC CỦA CHĂN ĐÀN TUYẾT SƠN

CHƯƠNG TRÌNH  TRẠI


KHẢO SÁT  CUỐI KHÓA HUẤN LUYỆN


CHƠI TRÒ CHƠI LỚN


LỬA TRẠI VĂN NGHỆ


ĐIỂM TÂM SÁNG

BẾ MẠC VÀ TRAO THƯỞNG CHO TRẠI SINH XUẤT SẮC


DÂY THÂN ÁI

                                                                                                Hoàng Thúc Quyền
                                                                                                       Phân Ban GĐPT Quảng Trị

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.