QUẢNG TRỊ: BHD PB GĐPT QUẢNG TRỊ HỌP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL2563 VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG MÙA HÈ 2019

Qua báo cáo của Ban Điều hành GĐPT các huyện, Thành phố  Đông Hà và Khu vực Thị xã Quảng Trị, nhìn chung tại các huyện, Thị xã, Phành phố GĐPT đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩá  như: tổ chưc trại họp ban huynh trưởng và đoàn sinh, biểu diễn văn nghệ sân khấu,triển lảm, tổ chưc các hội thi với nhiều hình thưc đa dạng, phong phú, thực hiện các công trình đài kỳ, cổng trại…, đồng thời đã nổ lực góp phần cùng Giáo hội trong các Phật sự cúng dường Đại lễ. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, gặp lúc nông vụ bận rộn và cũng là thời điểm học sinh vào mùa thi, để đạt được những thành quả như vậy là thể hiện sự cố gắng và tâm nguyện của huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT dâng lên cúng dường Đức Từ phụ Bổn sư Thích ca Mâu ni trong mùa khánh đản 

Triển khai các hoạt động mùa Hè 2019, mỗi năm vào dịp hè là lúc GĐPT tập trung tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện chương trinh sinh hoạt, tu học đã được vạch định hằng năm. Ngoài việc tổ chức thi vượt bậc cho huynh trưởng, đoàn sinh như mọi năm, năm nay BHD sẽ tổ chưc trại huấn luyện huynh trưởng Adục 25 và Lộc uyển 46 vào hạ tuần tháng 6 âm lịch. Cac huyện , thị xã, thành phố đều tổ chưc trại huấn luyện A nô ma – Ni liên và Tuyết sơn cho đoàn sinh. Ngành Nữ toàn tỉnh tổ chức Ngày Hạnh truyền thống trong thời gian 2 ngày (18  19/ 6/ Kỷ Hợi)/ về Văn nghệ sẽ triển khai chương trình Hội hti Hương Lam II từ vòng sơ khảo và dự định chung khảo vào dịp hội Hạnh Truyên thống của ngành Nữ tại Tổ đình sắc tứ Tịnh quang, Tại các huyện, khu vực Thị xã, Thành phố tổ chức các hoạt động nhằm rèn luyện kỹ năng cho huynh trưởng, đoàn sinh Ngành Thiếu và chuẩn bị các hoạt động bước đầu đễ tiến đến tổ chức thành công Hội Hiếu truyền Thông Ngành Đồng vào mùa Vu Lan sắp tới. ( Việc triển khai các hạt động, Ban Hướng dẫn sẽ thông tư cụ thể đến huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT trong toàn tỉnh)

Tổng kết phiên họp, Anh Phó trưởng ban Thường trực đã tán dương tinh thần của Huynh trưởng, đòan sinh GĐPT tỉnh nhà, mặc dầu gặp không ít khó khăn về cả nhân lực và tài lực, nhưng anh, chị , em đã vượt khó, sáng tạo vận dụng mọi điều kiện có thể đễ tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực cúng dường Đại lễ Phật đản, thể hiện tâm nguyện và tinh thần của người Đoàn viên GĐPT.Mùa Hè năm nay, GĐPT lại có nhiều hoạt động quan trọng, để các Phật sự được tổ chức thành công đòi hỏi mỗi một huynh trưởng ,đoàn sinh phải đem hết tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, các UV Ngành, UV Chuyên môm, và Ban Điều hành GĐPT các huyện, Khu vực Thị xã, Thành phố phải phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đồng thời cần có sự bàn bạc cụ thẻ, phối hợp nhịp nhàng để mọi công việc khỏi chồng chéo, trở ngại và đạt được kết quả như mong muốn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.