QUẢNG TRỊ: BAN HƯỚNG DẪN PB GĐPT QUẢNG TRỊ THĂM VIẾNG, KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ GĐPT HUYỆN CAM LỘ

          Theo thống kê, huyện Cam Lộ có 10 đơn vị GĐPT cơ sở trực thuộc. Tuy nhiên, trong ngày làm việc, bốn phái đoàn của BHD chỉ gặp gỡ, tiếp xúc được bảy đơn vị. Ba đơn vị: Ngọc Lộ, Lập Thạch, Trúc Kinh không có huynh trưởng, đoàn sinh tập trung để đón tiếp các phái đoàn. Sau khị hoàn thành công việc thăm viếng các đơn vị. Lúc 16 giờ cùng ngày, 4 phái đoàn đã cúng về tại chùa Cam Lộ để họp tổng kết. Theo báo cáo của các phái đoàn BHD, đa số các đơn vị GDPT thuộc huyện Cam Lộ là những đơn vị sinh hoạt yếu kém, trì trệ vừa mới được củng cố, phục hồi trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực và đầy tinh thân trách nhiêm của Ban Điều hành GĐPT huyện, sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Hộ tự các NPĐ, một số đơn vị đã dần đưa sinh hoạt tu học đi vào nề nếp, ổn định và có chiều hướng phát triển tích cực về cả số lượng và chất lượng . Đối chiếu với bảng xếp hạng trong đợt kiểm tra thăm viếng năm 2012: toàn huyện có 4/10 đơn vị được xếp hạng, đơn vị được xếp hạng cao nhất là B2 (với 62 điểm). năm nay đã có 6/10 đơn vị được xếp hạng, đơn vị được xếp hạng cao nhất là B1 ( với 83 điểm). Thấy rằng GĐPT Cam Lộ đã có sự chuyển biến khả quan. Cái khó căn bản của Cam Lộ là huyện có địa bàn rộng nhưng số lượng huynh trưởng, đoàn sinh và đơn vị cơ sở quá ít, nằm cách xa nhau. Thành viên BĐH GĐPT huyện thiếu , việc tổ chức các hoạt động tập trung để trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỷ năng cho huynh trưởng và đoàn sinh còn rất hạn chế. Tại các đơn vị, lực lượng huynh trưởng thiếu và yếu, phần đông huynh trưởng chưa qua đào tạo. Nên việc tổ chưc sinh hoạt ,tu học, công tác quản lý hành chính v.v..  còn đang lúng túng túng và kém hiệu quả. Nguyện vọng của BĐH GĐPT Cam Lộ cũng như các đơn vị GĐPT thuộc huyện hiện nay là: Thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của BHD GĐPT tỉnh, các Uỷ viên ngành của BHD quan tâm trực tiếp hướng dẫn, trao truyền về kỷ năng tổ chức điều hành, hoạt động thanh niên. Đồng thời xin BHD cho một số huynh trưởng được đặc cách dự các khóa trại huấn luyện trong thời gian tới để tăng cường nguồn lực huynh trưởng cho các đơn vi yếu kém.

            Tại buổi họp, HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền PTBTT BHD đã tán dương tinh thần cố gắng và chia sẻ những khó khăn căn bản của BĐH và huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT huyện Cam Lộ. Anh cho rằng: Những khó khăn và nhừng nguyện vọng chánh đáng của các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh nói chung cũng như GĐPT huyện Cam Lộ  đã được BHD thường xuyện quan tâm, chỉ đạo, giúp đở và BHD sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đở. Tuy nhiên, để đơn vị có thể sinh hoạt, tu học ổn định và phát triển, không ai khác hơn là huynh trưởng tại mỗi đơn vị phải đem hết năng lực, thiện chí và nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với tổ chức, với đơn vị. Được như vậy, chắc chắn trong thời gian không xa các đơn vị GĐPT sẽ được ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh:

 
 

2

3

4 HTr lê Thị diệu tha, Trưởng Đoàn thăm viếng phast biểu
HTr Lê Thị Diệu Tha, Trưởng đoàn thăm viếng kiểm tra phát biểu
5
Đoàn thăm viếng kiểm tra hành chánh của đơn vị
6
Đại đức Thích Viên Thành Tri sự chùa Cam Lộ ban đạo từ
7 Tại GĐPT Kim Đâu
Tại GĐPT Kim Đâu
DSC00837

DSC00840

DSC00841
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.