Những ghi chép về trại Vạn Hạnh III-2010 (Báo cáo về quá trình lớp học huynh trưởng bậc Lực năm 2006-2010 và trại Vạnh Hạnh III)

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật,
 
Kính bạch…
Kính thưa…
Thưa liệt quý vị.
 
Gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục đặc thù của Phật giáo Việt Nam do chư tôn đức lãnh đạo Hội An Nam Phật học sáng lập vào năm 1940, ban đầu là Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục mà các đoàn viên là những nhân tố tích  cực trong việc thành lập các Gia đình Phật Hóa Phổ tại Huế.
 
Đến năm 1951, đại hội Gia Đình Phật Hóa Phổ miền Trung, Tây Nguyên và Hà  Nội, Hải Phòng đổi danh xưng thành Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Tổ chức Gia đình Phật tử có 2 thành phần là Huynh trưởng và Đoàn sinh, đoàn sinh là các em thanh thiếu đồng niên con em tín đồ Phật giáo, Huynh trưởng là những đoàn sinh trên 18 tuổi và những thanh niên trên 20 tuổi tự nguyện đứng vào hàng ngũ Huynh trưởng để hướng dẫn các em và xây dựng tổ chức Gia Đình Phật Tử.
 
Muốn làm người Huynh trưởng Gia đình Phật tử thì phải qua các lớp học và trại huấn luyện bắt đầu là bậc Kiên với thời gian 01năm và kết thúc bằng trại Lộc Uyển, kế tiếp là bậc Trì với thời gian 02 năm và kết thúc bằng trại A Dục; lớp học bậc Định là 03 năm và kết thúc  bằng trại Huyền Trang, cuối cùng là bậc Lực với thời gian 4 năm và kết thúc bằng trại Vạn Hạnh.
 
 
Lớp học Huynh trưởng bậc Lực khóa 3 được khai giảng vào năm 2006 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh ban đầu có 387 Huynh trưởng đăng ký học cho đến hôm nay qua thời gian dài, một số Huynh trưởng không theo kịp, 04 Huynh trưởng qua đời và 01 Huynh trưởng xuất gia sau khi thi cuối năm thứ 3; hiện nay số Huynh trưởng trúng cách bậc Lực sau 4 kỳ thi là 280 học viên.
 
Sáng hôm nay 280 Huynh trưởng học viên này sẽ nhận chứng chỉ trúng cách bậc Lực để tham gia trại Vạn Hạnh III – 2010.
 
Để tổ chức trại này, sau khi có kết quả bậc Lực, Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương đã có văn thư đệ trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương để xin phép tổ chức Trại huấn luyện và được Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép  tổ chức trại tại khu du lịch Suối Hoa, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.
 
Trong quá trình chuẩn bị, Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương đã được sự hỗ trợ nhiều mặt của Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng, Chính quyền các cấp thành phố Đà Nẵng và của Huynh trưởng Giám đốc khu du lịch Suối  Hoa.
 
Trại Vạn Hạnh III – 2010 năm nay được tổ chức trong thời gian 5 ngày bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2010 tại Suối Hoa và sẽ Bế mạc  tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 
Kính  bạch chư tôn thiền đức,
Kính thưa liệt quý vị,
 
Trên đây là quá trình lớp học huynh trưởng bậc Lực 2006- 2010 và trại huấn luyện Vạn Hạnh III – 2010, chúng con kính trình chư tôn đức cùng quý vị quan khách tri tường.
 
Nam mô Thường Hoan hỷ Bồ tát Ma ha tát.
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.