Ngày Dũng tại Quảng Nam

Vào chủ nhật mồng 7 tháng 2 âm lịch, các đơn vị Gia đình Phật tử huyện thị trên toàn tỉnh Quảng Nam cùng tổ chức ngày Dũng với nhiều hình thức sinh hoạt đặc trưng nhằm khơi dậy tinh thần Dũng Tiến trong mỗi huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thiếu. Mỗi đơn vị có hình thái riêng thể hiện sức sống của tuổi trẻ Phật giáo trong tinh thần cúng dường lễ vía Xuất Gia phật lịch 2567
Dưới đây là những hình ảnh ngày Dũng của từng đơn vị.
Tại đơn vị GĐPT thị xã Điện Bàn
Tại đơn vị GĐPT thành phố Hội An, ngày Dũng được thể hiện bằng là công tác dọn vệ sinh khuôn viên Tổ Đình Chúc Thánh chuẩn bị khai mạc Hội Thảo Thiền Phái lâm Tế Chúc Thánh hình thành và phát triển.

Tại huyện Phú Ninh

Tại huyện Quế Sơn, ngày Dũng được Ban điều hành GĐPT  tổ chức khai khóa lớp học Bậc Kiên dành cho những huynh trưởng ở đơn vị cơ sở

Tại thành phố Tam Kỳ

Tại huyện Thăng Bình

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.