Lễ truy thăng cấp Dũng cho Huynh Trưởng Lệ Đạo Trương Văn Trọng

          Chứng minh và tham dự lễ có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự
Trung ương GHPGVN, Quyền Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận;
Đại Đức Thích Quảng Tiến, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Ni trưởng
Thích Nữ Như Tâm, Ủy viên Ban Trị sự, trụ trì Tổ đình Bình Quang Ni Tự
– thay mặt Bổn sư Huynh trưởng Lệ Đạo Trương Văn Trọng cùng Chư Tăng Ni
trong tỉnh và Thành phố Phan Thiết.

          Về phía Gia đình Phật tử có sự tham dự của
Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Phó Thư ký kiêm Chánh
Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó ban Thường trực Phân
Ban Hướng dẫn GĐPT Trung ương; Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tú Trần Hạp
– Chánh Thư ký; Huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng – Phó Thư
ký; Huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh; Huynh trưởng cấp
Tấn Tịnh Phúc Lê Thị Tịnh. Các tỉnh thành bạn có: TP.Hồ Chí Minh: anh
Tâm Thông Nguyễn Hữu Việt, anh Chánh Đức Nguyễn Trung Chánh. Đồng Nai:
anh Tâm Tráng Nguyễn Văn Giỏi. Bình Dương: chị Tâm Hạnh Lê Song Linh
cùng Phân Ban Hướng dẫn GĐPT Bình Thuận, các đơn vị GĐPT và Phật tử các
đạo tràng trong tỉnh và Thành phố Phan Thiết.

          Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, anh Thị
Bá Huỳnh Văn Tùng điều khiển chương trình giới thiệu thành phần tham dự
như trên và giới thiệu Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Quang Nguyễn Văn Mẫn –
Ủy viên Phân ban Hướng dẫn GĐPT Trung ương, Trưởng Phân Ban Hướng dẫn
GĐPT Bình Thuận đọc sơ lược tiểu sử anh Lệ Đạo Trương Văn Trọng, quá
trình đóng góp cho Giáo Hội và cho tổ chức GĐPT. Tiếp theo là điện thư
chia buồn của Hội đồng Trị sự Trung ương và Ban Hướng dẫn Phật Tử Trung
ương. Sau khi cử bài ca Sen Trắng, anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu tuyên đọc quyết định truy thăng cấp
Dũng cho cố Huynh Trưởng Lệ Đạo Trương Văn Trọng. Sau đó Hòa Thượng Thích Chơn
Thành gắn cấp hiệu trên áo
anh và ban đạo từ.

          Buổi lễ chấm dứt sau lời cảm tạ và hồi hướng công đức.

Anh Tâm Quang Nguyễn Văn Mẫn đọc tiểu sử

Hòa Thượng Thích Chơn Thành đọc điện chia buồn của HĐTS Trung ương

Anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu đọc quyết định truy thăng cấp Dũng

Hòa Thượng Thích Chơn Thành gắn cấp hiệu trên áo

Huynh Trưởng về tham dự

Huynh Trưởng về tham dự

Huynh Trưởng về tham dự

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.