Lâm Đồng: GĐPT Huyện Đức Trọng tổ chức trại họp bạn Vô Ưu

Hội trại có sự tham gia của hơn 300 trại sinh và Huynh trưởng đến từ các đơn vị trong và ngoài Huyện. Gồm có GĐPT Hương Sơn, Giác Nguyên, Phước Lạc, Linh Thắng, An Sơn, Bửu Phước,  Giác Minh, Hương Ninh ngoài ra còn có 2 GĐPT vừa mới thành lập là GĐPT Ngọc Ninh Và GĐPT Bửu Liên.

Trại lấy tên là “VÔ ƯU”  với Trại ca là bài “Vui Tình Lam” do GĐPT Giác Nguyên sáng tác để chào mừng hội trại.

Hội trại lần này được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và Ban đại diện Phật Giáo Huyện Đức Trọng, đặc biệt có sự tham gia và xây dựng chương trình của quý Tăng Ni nên đã góp phần tạo sự thành công cho hội trại. Trại đã diễn ra trong tinh thần lục hòa và để lại rất nhiều ấn tượng cho Trại sinh qua các chương trinh thi đua như ”Hồi Trống Pháp” , ”Đoàn sinh thanh lịch”, ” Đồng diễn”, Thi văn nghệ với chủ đề ”Ngày Hội Màu Lam”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.