Kế hoạch tổ chức liên trại huấn luyện Huynh trưởng khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ

A.- ĐIỀU KIỆN DỰ TRẠI:

I.- Trại Lộc Uyển:

               1.- Mục đích     : Đào tạo Đoàn phó.

               2.- Danh hiệu  : Lộc Uyển

               3.- Khẩu hiệu  : Tiến

               4.- Trại ca         : Bài ca “Vườn Xanh” của Lê Cao Phan

               5.- Điều kiện    : Tối thiểu là 18 tuổi cho Đoàn sinh lên, 20 tuổi cho Thanh niên mới vào – Có chứng chỉ bậc Kiên.

               6.- Kỷ luật         : – Đúng giờ, lanh lẹ, tư cách đứng đắn

II.- Trại A Dục
:

               1.- Mục đích               : Đào tạo Đoàn trưởng.

               2.- Danh hiệu            : A Dục

               3.- Khẩu hiệu            : Tín

               4.- Trại ca                  : Bài ca “Kết đoàn” của Lê Cao Phan

               5.- Điều kiện             : – Tối thiểu là 21 tuổi – Đã trúng cách trại Lộc Uyển 02 năm

                                                    – Có chứng chỉ trúng cách bậc Trì

               6.- Kỷ luật                  : – Khắc khổ – Lục hòa

III.- Trại Huyền Trang :

               1.- Mục đích             : Đào tạo Liên Đoàn trưởng

               2.- Danh hiệu          : Huyền Trang

               3.- Khẩu hiệu           : Vững

               4.- Trại ca                 : Bài “Huyền Trang ca” của Lê Cao Phan

               5.- Điều kiện            : – Tối thiểu là 25 tuổi – Đã trúng cách trại A Dục 03 năm

– Có chứng chỉ trúng cách bậc Định – Đã thọ cấp Tập.

               6.- Kỷ luật                 : – Tự giác

* Điều kiện trúng cách chung cho 3 trại :

                – Dư học suốt thời gian trại.

                – Đủ số điểm quy định ở trại (Bài thi – Tinh thần học tạp – Sinh hoạt)

                – Không vi phạm kỷ luật

                – Được cấp chứng chỉ trúng cách trại Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang 6 tháng sau

IV.- Điều khoản đặc biệt:

            – Dành cho Huynh trưởng các đơn vị GĐPT tỉnh, thành miền Tây Nam bộ mà phần chi tiết đã được thảo luận, góp ý tại cuộc họp giữa Đại diện GĐPT các tỉnh, thành và Đại diện Thường trực Phân ban GĐPT Trung ương ngày 10/6/2012 tại TP. Hồ Chí Minh

 

B.- TỔ CHỨC :

I.- THỜI GIAN – Năm (05) ngày đêm liên tục (cho trại HL. Lộc Uyển, A Dục)

Từ 08 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2012
– Đến 15 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2012.
– Địa điểm : (Dự kiến)Chùa Phước Hậu – Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

 Riêng Trại HL. Huyền Trang sẽ tổ chức hai giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Khai khóa cùng lúc với trại A Dục và Lộc Uyển (Thời gian học từ ngày 13. 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2012)
– Giai đoạn hai: Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.

II.- BAN CHỨNG MINH :

– Cung thỉnh Chư Tôn đức Thường trực BHD Phật tử Trung ương, Ban Thường trực BTS và BHD Phật tử các Tỉnh, Thành có trại sinh tham dự                    

III. CỐ VẤN :

               –
Cung thỉnh Chư Tôn đức Đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Vĩnh Long

                (Do Ban thường trực Ban Trị sự Tỉnh Vĩnh Long cử)

               – Htr. cấp Dũng Thiện Điều NGUYỄN THẮNG NHU – Ủy viên HĐTS,

                Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban GĐPT/TW

– Quý Huynh trưởng cấp Dũng và Phó Phân ban – Phân ban GĐPT Trung ương

IV. BAN TỔ CHỨC :

– Trưởng ban           : Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Vĩnh Long cử Đại diện.

– Đồng Trưởng ban: – Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU,

    Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BHD Phật tử Trung ương

    Phó Phân ban TT. Phân ban GĐPT Trung ương

– Phó ban                  : – Htr. cấp Tấn Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ .

                                        Phó Phân ban – Phân ban GĐPT Trung ương

– Phó ban                  : – Htr. cấp Tấn Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC

                                        Ủy viên Tổ kiểm, Phân ban GĐPT Trung ương

– Phó ban                  : – Đại diện Phân ban GĐPT Tỉnh Vĩnh Long

– Phó ban kiêm Thư ký : – Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG

                                        Phó Thư ký, Phân ban GĐPT Trung ương

– Phó Thư ký            : – Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIÕI

                                       Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương

                                     – Htr. cấp Tấn Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH

                                    Phó Phân ban GĐPT Kiên Giang

– Thủ quỹ                  : – Htr. cấp Tấn Tịnh Uyển NGUYỄN THỊ OANH

                                        Thủ quỹ – Phân ban GĐPT Trung ương.

– Ủy viên       : – Đại diện Phân ban GĐPT các tỉnh, thành có trại sinh tham dự.

 

V.- BAN QUẢN TRẠI :

– Trại trưởng Liên trại:           – Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU,

                                     Phó Phân ban Thường trực Phân ban GĐPT Trung ương

– Trại phó điều hành Tổng quát: – Htr. cấp Tấn Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

                            Phó Phân ban – Phân ban GĐPT Trung ương

– Trại phó Liên trại kiêm Trại trưởng trại Huyền Trang   :

           – Htr. cấp Tấn Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC

                            Ủy viên Tổ kiểm Phân ban GĐPT Trung ương

– Trại phó Liên trại kiêm Trại trưởng trại A Dục :

            – Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG

                            Phó Thư ký – Phân ban GĐPT Trung ương

– Trại phó Liên trại kiêm Trại trưởng trại Lộc Uyển:

           – Htr. cấp Tấn Tịnh Phúc LÊ THỊ TỊNH

                            Ủy viên – Phân ban GĐPT Trung ương

– Trại phó kiêm Thư ký Liên trại :

– Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIÕI

 Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương

*
Trại trưởng của Tiểu trại: có nhiệm vụ mời Tiểu Trại phó, Ủy viên điều hành tiểu trại là Huynh trưởng cấp Tấn hoặc cấp Tín đã qua trại Vạn Hạnh.

 
1.- Khối Hành Chánh :

    – Thư ký Liên trại    : – Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIÕI (Kiêm)

    – Phó Thư ký            : – Htr. cấp Tấn Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH (Kiêm)

    – Phó Thư ký            : – Htr cấp Tấn Thiện Bình NGUYỄN HỒNG TRÂN

                                           Phó Phân ban . GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

– Ủy viên         – Htr. cấp Tín Diệu Kính VŨ THỊ MINH (TP.HCM)

                        – Htr. cấp Tín Tâm An PHẠM THI LIÊN (Đồng Nai)

 2.-

Tài chánh – Thủ quỹ
: – Htr. cấp Tấn Tịnh Uyển NGUYỄN THỊ OANH

                            Ủy viên Thủ quỹ – Phân ban GĐPT Trung ương.

                                        – Mời 01 Huynh trưởng Đại diện GĐPT tỉnh Vĩnh Long.

 3.- Khối sinh hoạt : (Đời sống trại) Liên trại:

 – Trưởng khối  : – Htr. cấp Tấn Thị Cư NGUYỄN THANH MINH

                            Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương.

 – Phó khối                     : – Htr. cấp Tấn Tâm Tưởng ĐỖ TÂM NIỆM (TP.HCM)

 – Phó khối : – Htr, cấp Tín Chánh Tâm NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ (Kiên Giang)

 – Phó khối  : – Htr. cấp Tín Tuệ Bảo NGUYỄN VĂN LANH (BRVT)         

 – Ủy viên                   : – Htr. cấp Tín Minh Thao ĐẶNG HỮU TRÍ (TP.HCM)

                                     – Htr. cấp Tín Vân Anh PHẠM THỊ MINH NGUYỆT (TP.HCM)

                                     – Htr. cấp Tín Minh Kiên THẠCH HỒNG SƠN ( Cần Thơ)

                                     – Htr. cấp Tập Huệ Hào ĐẶNG THANH TÂM (Đồng Nai)

                                     – Htr. cấp Tập Hưng Hạnh PHẠM THỊ KIM ÚT (Vĩnh long)

    (Trưởng khối sinh hoạt tùy nghi phân công cho Huynh trưởng của khối phụ trách từng trại)

 4.- Khối Kỷ luật :

– Trưởng khối  : – Htr. cấp Tấn Tâm Thông NGUYỄN HỮU VIỆT

                            Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương

– Phó khối        : – Htr. cấp Tấn Lệ Duy PHẠM DỰ                      

                              Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương

– Phó khối         : – Htr.cấp Tấn Tuệ Trí LÊ XUÂN KIỀU (TP.HCM)

                           : – Htr. cấp Tấn Như Long NGUYỄN ĐỨC VINH (BRVT)

                           : – Htr. cấp Tấn Lệ Kiên NGÔ THỊ LỘC NHUNG (BRVT)

– Ủy viên                     – Htr. cấp Tín Tâm Văn CHẾ CÔNG TÂN (TP.HCM)

                                    – Htr. cấp Tín Diệu Nguyệt NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN (TP.HCM)

                                    – Htr. cấp Tín Diệu Ngọc NGUYỄN THI BÉ (Sóc Trăng)

                                    – Htr. cấp Tập Minh Nhựt NGÔ VĂN NHỰT (Vĩnh Long)

                                    – Htr. Minh Quang CHÂU QUỐC KHÔI (Cần Thơ)

                                    – Htr. Long Chấn PHẠM THỊ TIẾNG (Trà Vinh)

                                    – Htr. Diệu Hoa TÔN KIM YẾN (Tây Ninh)

 (Trưởng khối sinh hoạt tùy nghi phân công cho Huynh trưởng của khối phụ trách từng trại )

 

 5.- Ẩm thực:
Thượng tọa Trụ trì chùa Phước Hậu, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long đài thọ suốt thời gian trại huấn luyện.

 6.- Khối Kỹ thuật + Âm thanh + Ánh sáng

            – Trưởng khối:           – Htr. cấp Tín Minh Kiên THẠCH HỒNG SƠN (Cần Thơ)

            – Phó Khối     :          – Hai Huynh trưởng của Phân ban GĐPT Vĩnh Long

            – Ủy viên        :          – Phân ban GĐPT : Vĩnh Long – Sóc Trăng – Cần Thơ

 
7.- Ban Báo chí :
Trực thuộc Điều hành của Ban Quản trại:

                           – Htr. cấp Tấn Tâm Quang NGUYỄN VĂN MẪN

                             Ủy viên Phân ban GĐPT Trung ương

                           – Htr. cấp Tập Phước Thành LƯƠNG PHƯỚC TRƯỞNG (Vĩnh Long)

                           – Htr. cấp Tập Phước Tiến HỨA THÀNH NAM (Vĩnh long)

                           – Htr. Tâm Bình CHẾ HOÀNG GIÁC       (Tây Ninh)

 VI.-BAN GIẢNG HUẤN
:

               – Cung thỉnh Chư Tôn đức

               – Mời Quý Anh Huynh trưởng cấp Dũng và Phó Phân ban GĐPT Trung ương

               – Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU,

               – Htr. cấp Tấn Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ .

               – Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG

               – Htr. cấp Tấn Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC

               – Htr. cấp Tấn Tịnh Phúc LÊ THỊ TỊNH

               – Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIÕI

               – Htr. cấp Tấn Tâm Quang NGUYỄN VĂN MẪN

               – Htr. cấp Tấn Thị Cư NGUYỄN THANH MINH

               – Htr. cấp Tấn Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH

               – Htr. cấp Tấn Thiện Bình NGUYỄN HỒNG TRÂN

               – Ban Quản trại chọn và mời Huynh trưởng cấp Tấn và Huynh trưởng cấp Tín đã qua Vạn Hạnh

V.- TRẠI PHÍ VÀ TÀI LIỆU PHÍ :

               – Mỗi trại sinh đóng trại phí và tài liệu phí: 100.000đồng.

VI.- TRẠI PHỤC
: – Đoàn phục GĐPT theo Nội quy GĐPTVN

-Trại sinh Nam
: -Quần sọt, Áo Lam ngắn tay, vớ lam dài + giày Bata xanh dương, nón tứ ân


Trại sinh Nữ
: Trại phục + giày Bata trắng + nón Tứ ân (không mặc quẩn jean)

Tất cả trại sinh đều có sổ học tập + Ba lô với đầy đủ dụng cụ cá nhân của một trại sinh dùng trong các ngày tại trại HL+ một gậy dài 1m60 + một sợi dây dù 5 m + 4 cây cọc

Thành viên BQT Nữ::
Ngoài trại phục, đem theo áo dài Lam + Quần trắng để mặc trong khi khai mạc và kết khóa trại

VII.- KHỐI Y TẾ :

               – Phân ban GĐPT tỉnh Vĩnh Long lo về phần y tế.

 * Trại sinh có bệnh mãn tính ….tự đem theo thuốc uống

 

C.- ĐIỀU KHOẢNG CHUNG:

1.-
Các Huynh trưởng đã tham dự trại Huyền Trang, nhưng chưa được cấp chứng trúng cách
(Trại Huyền Trang/TW. 2008 hoặc trại Huyền Trang các tỉnh, thành
) được tham dự với tư cách dự thính để củng cố kiến thức và nhận chúng chỉ trúng cách điều chỉnh.

2.
– Đặc biệt đối với các tỉnh, thành chưa có Phân ban GĐPT có nhu cầu Huynh trưởng tại địa phương để thành lập GĐPT, thì có thể gởi học viên đến tham dự trại (Lộc Uyển)

3.-
Phương tiện đi và về tự túc….

 – Mỗi khối của Ban Quản trại lập nội dung thực hiện cho mỗi trại.

 – Đơn vị tỉnh, thành lập danh sách theo mẫu đính kèm sách tịch (mẫu đã gởi cho các tỉnh) gởi vể Ban Tổ chức chậm nhất ngày 25 tháng 6 năm 2012. (không giải quyết gởi danh sách trể)

 – Thành viên BQT và BGH phải có mặt suốt trong thời gian của trại huấn luyện…

 – Ngoài chương trình huấn luyện Ban Quản trại sẽ đưa một số đề tài chuyên môn chuyên ngành để bồi dưỡng cho Huynh trưởng đã qua trại huấn luyện Huyền Trang và cùng học chung với trại sinh 3 trại (giờ bồi dưỡng kiến thức..)

4.-
Địa chỉ liên hệ :

* Ông NGUYỄN ĐỨC CHÂU
: 537/1 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

 ĐT:
0909.969.473 – 0903.399.473
– Email:
tamduendc@yahoo.com

* Ông HUỲNH VĂN TÙNG
: 170/13 – Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM

ĐT:
0938.857.223
– Email:
tuongphuc263@gmail.com

Vì sự phát triển bền vững của GĐPTVN nói chung và GĐPT miền Đông, miền Tây Nam bộ nói riêng, mong Quý Phân ban GĐPT các tỉnh, thành và Quý Anh, Chị thành viên Phân ban GĐPT Trung ương phối hợp thực hiện tốt Phật sự nầy.

 

Thân ái chào tinh tấn.

 KHÁN DUYỆT:

BHD Phật tử Trung ương tán đồng kế hoạch huấn luyện Huynh trưởng GĐPT, do Phân ban GĐPT Trung ương tổ chức. Đề nghị BHD Phật tử các tỉnh, thành miền Đông và miền Tây Nam bộ triển khai và đề cử Huynh trưởng GĐPT tham dự các trại huấn luyện theo kế hoạch.

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH ĐẠT ĐẠO
  TM. PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
KT. TRƯỞNG PHÂN BAN
PHÓ PHÂN BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Huynh trưởng cấp Dũng
Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.