Huế: Khai khóa lớp học Phật pháp Kiên-Trì-Định-Lực năm 2009-2010

Hòa thượng Thích Đức Thanh – Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Hòa thượng Thích Quang Nhuận – Trưởng Ban Hoằng Pháp, Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu – Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT, các Huynh trưởng trong Phân ban cùng hơn 200 học viên các bậc Kiên, Trì, Định, Lực trong thành phố Huế và một số huyện trong tỉnh đã đến dự.
 
Tham dự khóa tu học dài hạn dành cho Huynh trưởng năm nay, bậc Kiên có 65 học viên; bậc Trì năm thứ nhất có 46 học viên và bậc Trì năm thứ hai có 30 học viên; bậc Định có 30 học viên và bậc Lực có 43 học viên.
 
 
 
 
HT. Thích Đức Thanh – Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni phát biểu
 
 
HTr. cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu – Trưởng PBHD GĐPT phát biểu
 
 
 
Ban Huynh trưởng đặc trách các lớp học
 
 
Các học viên bậc Lực
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.