Họp Thường trực Trung ương kỳ 2

Phiên họp đã nghe báo cáo và góp ý thêm về nội dung phiên họp kỳ 1 giữa Thường trực và các ủy viên tại các tỉnh thành Tây Nguyên và Đông, Tây Nam bộ đồng thời thống nhất các nội dung để triển khai trong thời gian đến.
Đặc biệt phiên họp được cung đón nhị vị Thượng tọa Thích Tâm Minh và Thích Tâm Phương là đệ tử của cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu có Phật sự về Huế đã vào thăm hỏi và mời Ban Hướng dẫn về Thiền viên Vạn Hạnh dự lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng viên tịch.

 

hu001

 

hu001

 

hu001

 

hu001

 

hu001

 

hu001

 

hu001

 

hu001
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.