Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức tu Bát Quan Trai

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng tu tập, lễ thọ giới được  Đại đức Thích Pháp Ý, trú trì chùa làm giới sư đã truyền 8 giới quan yếu của người cư sĩ trên con đường tập tu và tiến tu. 

Buổi sáng ngày 28, Đại đức Thích Pháp Trí hướng dẫn ý nghĩa Bát quan trai giới, thầy nói về tầm quan trọng của bát quan trai với người huynh trưởng. Thầy nhấn mạnh với người huynh trưởng cần phải tinh tấn tu tập Bát quan trai giới để tăng trưởng đạo lực, thực hành những lời Phật dạy mới có đủ công hạnh trong hướng dẫn đoàn sinh bởi vì tu mà không học là tu mù nhưng học mà không tu thì chỉ là cái đãy đựng sách.

Giờ quá đường diễn ra trong không khí trang nghiêm, mặc dù được hướng dẫn cặn kẻ nhưng nhiều giới tử mới thọ giới lần đầu vẫn còn lóng ngóng trong nghi thức; dầu vậy, nghi quá đường và sau đó kinh hành quanh giới trường đã khiến nhiều giới tử cảm nhận sâu sắc ý nghĩa ẩn tàng trong từng động tác tại thiền môn.

Được biết, Đại đức trú trì rất quan tâm đến những khóa tu dành cho huynh trưởng như thế này, thầy đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho huynh trưởng an tâm tu tập trong khóa tu Bát quan trai giới lần này; ngoài ra, khóa tu còn được hộ giới tích cực bởi Ban Huynh trưởng GĐPT An Hải.

Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh của khóa tu dưới đây:
 

 Các huynh trưởng học viên làm thủ tục

Tiểu thực

Chuẩn bị lễ thọ giới

Cung thỉnh giới sư, lễ truyền giới

Bài giảng Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới

Nghi thức Quá đuờng

Thầy và trò

 
Khối truyền thông Ban Hướng dẫn PB GĐPT Đà Nẵng
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.