GĐPT tỉnh Đăk Nông tổ chức Liên Trại huấn luyện A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn Khóa 3.

Thực hiện chương trình tu học, huấn luyện năm 2016, BHD Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức Liên trại huấn luyện A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn khóa 3 – 2016 tại hai địa điểm. Khu vực thị xã có 9 đơn vị với tổng số 173 trại sinh. Trong đó có 77 trại sinh Tuyết Sơn. Khu vực Đăk Mil có 7 đơn vị với 120 trại sinh, trong đó có 38 trại sinh Tuyết Sơn. Buổi lễ khai mạc đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng dưới sự quang lâm chứng minh của chư Thượng tọa, Đại đức tăng cùng với sự tham dự của các anh chị Trưởng, Phó Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, các anh chị thành viên Ban Hướng dẫn, cùng các trại sinh.

Một số hình ảnh buổi lễ:

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.