GĐPT Quảng Nam tổ chức tu bát quan trai cho Huynh trưởng

 
 
 
Ngày 30/10/Canh Dần (Chủ nhật 05-12-2010) Khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 2 được tổ chức tại 2 chùa Đạo Nguyên Tam Kỳ và Pháp Bảo Hội An. Dù thời tiết khắc nghiệt mưa rất lớn, nhưng anh chị em Huynh trưởng từ các Huyện cũng đã qui tụ về tham dự với gần 200 giới tử cho cả 2 đạo tràng. Tuy số lượng tham gia chưa nhiều lắm nhưng cũng nói lên được sự phấn đấu tu học của Huynh trưởng chúng ta.
 
Ngoài vấn đề tu tập theo nghi thức bát quan trai, anh chị em Huynh trưởng còn được nghe những buổi pháp thoại có liên quan đến người Huynh trưởng. Tại Đạo tràng chùa Pháp Bảo Hội An, buổi pháp thoại với đề tài “Phương pháp áp dụng Tứ Nhiếp Pháp với người Huynh Trưởng” đã do Đại đức Thích Thông Thắng, một cựu đoàn viên của GĐPT đã chia sẻ những kinh nghiệm rất thực tế.
Với mục đích tạo cho các Huynh Trưởng có kiến thức vững vàng về Phật pháp, vào những năm tới BHD GĐPT Quảng Nam dự định sẽ tổ chức các khóa tu nhiều hơn và mong muốn các Huynh Trưởng phấn đấu tham gia để cùng sách tấn trong tu học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.