GĐPT Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm ngành Nam

Huynh trưởng cấp Tấn Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, trưởng Phân Ban GĐPT Đà Nẵng là chủ tọa; huynh trưởng cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh, Phó Phân Ban ngành Nam điều khiển và chủ trì tọa đàm.
 
Trong buổi tọa đàm, có 6 tham luận của các Ủy viên Phân Ban cùng các ủy viên phụ trách ngành Nam tại quận huyện đã được đọc và trao đổi trong đó có những tham luận nêu bật thực tiễn còn yếu kém của các huynh trưởng nam như thiếu kỹ năng và tài liệu chuyên môn cho từng ngành từng bậc và đưa ra những đề xuất tổ chức thêm các khóa hội thảo, tập huấn, hoạt động thể thao, trại và các hoạt động từ thiện xã hội cho ngành Nam, triển khai thêm chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho huynh trưởng cầm đoàn…
 
Sau khi nghe các tham luận và các ý kiến đóng góp, chủ trì buổi tọa đàm, huynh trưởng cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh đề xuất định hướng hoạt động ngành Nam GĐPT Đà Nẵng trong năm 2011 cụ thể như sau:
 
1. Thường xuyên nhắc nhở các huynh trưởng cố gắng thực hiện đúng nội quy GĐPTVN.
2. Tạo thêm nhiều cơ hội cho huynh trưởng trẻ phát huy hết khả năng.
3. Tiếp tục tổ chức các buổi đàm có chuyên đề riêng cho các ngành Thanh – Thiếu – Oanh nam.
4. Các ủy viên chuyên ngành của Phân Ban thường xuyên thăm viếng và động viên các đơn vị cơ sở để nắm bắt tình hình kịp thời.
5. Mở các cuộc trại huynh trưởng nhằm nâng cao phương pháp hướng dẫn và kiến thức hoạt động thanh niên.
 
Thay mặt chủ tọa đoàn huynh trưởng cấp Tấn Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm đã nhắc nhở các huynh trưởng nam, nhất là huynh trưởng trẻ cần làm tốt trách nhiệm của mình, phát huy và đề xuất sáng kiến trong việc duy trì, củng cố và phát triển ngành Nam, phải biết đổi mới sinh hoạt đặc biệt là phải tìm đọc, luyện tập các kỹ năng chuyên môn phục vụ cho việc hướng dẫn đoàn sinh theo đúng nội quy chương trình tu học của GĐPT đồng thời Phân Ban sẽ nghiên cứu mở một trại họp bạn huynh trưởng ngành Nam sau tết Tân Mão 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.