Đăk Nông: BHD Phân ban GĐPT tỉnh họp phiên đầu năm.

Ngoài các anh chị thành viên BHD PB GĐPT tỉnh còn có sự tham dự của Ban Liên Đoàn 17 đơn vị GĐPT trong tỉnh cùng về dự. Anh HTr cấp Tấn Thị Vân Lê Văn Tuyển, UV Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh chủ trì cuộc họp.
Cuộc họp đã thảo luận và đi đến thống nhất cao chương trình hoạt động năm 2014 của PB GĐPT tỉnh như: thực hiện, hỗ trợ tốt công tác Phật sự tại các đơn vị chùa, tịnh xá. Duy trì đều đặn việc sinh hoạt hằng tuần, duy trì các bậc học cho đoàn sinh và HTr; Tổ chức ngày Dũng truyền thống của ngành Thanh GĐPT, có tổ chức các hoạt động thể thao; Mở trại huấn luyện A Dục – Lộc Uyển khóa III vào mùa hè tới; Mở lớp tập huấn công tác hành chính cho các Ban Liên đoàn; Tuyên truyền và chuẩn bị cho Đại lễ VeSak 2014 cùng các chùa, tịnh xá trong tỉnh….
Cuộc họp đầu năm đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của các anh chị HTr về dự.
Trước đó sáng ngày 17/2/2014 các anh chị trong BHD Phân ban GĐPT tỉnh đã đến thăm học viên bậc Kiên – Trì khu vực Đăk Song. Sau ý kiến sách tấn của anh Trưởng Phân ban, HTr cấp Tín Tâm Lý Lê Văn Tiển, UV Nghiên huấn đã giảng bài” Cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám” cho các học viên khóa học.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Họp BHD đầu năm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thăm khóa học bậc Kiên – Trì tại Đăk Song
 
 
 
 
 
 
Nguyên Chơn  
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.