Bình Thuận: GĐPT tổ chức trại ngành nữ Tâm Chánh

 
 
 
 
 
 
 
 
Một góc triển lãm sức sống ngành nữ
 
 
 
Huynh trưởng Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng phổ biến nội qui sinh hoạt trại
 
 
 
Các trại sinh lắng nghe nội qui sinh hoạt trại
 
 
Chư Tôn đức chứng minh
 
 
 
 
 
 
 
Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền và quan khách tham dự
 
 
Các đạo hữu Gia trưởng các GĐPT
 
 
và đông đảo các trại sinh từ các GĐPT trong tỉnh về tham dự
 
 
 
Ban Quản trại ra mắt
 
 
 
Đọc tiểu sử cố huynh trưởng Tâm Chánh Nguyễn Thị Kim Cúc
 
 
 
 
 
 
Chư Tôn Đức và quan khách tham quan các trại
 
 
 
 
Giờ cơm chiều
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.