BHD Gia đình Phật tử tỉnh Đăk Nông họp triển khai công việc năm 2016.

Dự chủ trì cuộc họp có anh HTr cấp Tấn Thị Vân – Lê Văn Tuyển, UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông, Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh. Chị HTr cấp Tấn Nguyên Liên – Phạm Thị Vinh Hoa, Phó BHD GĐPT tỉnh. Anh HTr cấp Tấn Tâm Lý – Lê Văn Tiển, Phó BHD GĐPT tỉnh. Cùng các anh chị thành viên BHD GĐPT tỉnh Đăk Nông. Sau khi nghe anh Nguyên Chơn – Phạm Quyền thông qua kế hoạch sinh hoạt – tu  học năm 2016 và ý kiến thảo luận trong cuộc họp, anh Trưởng BHD GĐPT đồng ý chương trình sinh hoạt – tu học như sau:

–         Tổ chức các hoạt động sinh hoạt – tu học tại các đơn vị GĐPT bình thường theo chương trình đã định hàng năm.

–         Thi kết khóa các khóa học HTr.

–         Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Hạnh.

–         Tổ chức Trại A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn tại các khu vực.

–         Tổ chức các Trại huấn luyện Lộc Uyển – A Dục, Huyền Trang.

–         Xét xếp cấp cho các anh chị HTr đủ điều kiện.

Một số hình ảnh:

 

 
         

         
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Nguyên Chơn
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.