Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Đoàn Trung ương gồm :

-HTr cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Phó trưởng ban thường trực BHD.PBGĐPT Trung ương;

-HTr cấp Dũng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo, Phó trưởng ban BHD. PBGĐPT Trung ương

-HTr cấp Tấn Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng ban BHD PBGĐPT Trung ương

Cùng đi trong đoàn có các anh chị ủy viên BHD,PBGĐPT Trung ương

Về phía BHD.PBGĐPT Kiên Giang đón tiếp đoàn gồm :

-HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng ban BHD.PBGĐPT Kiên Giang.

-HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó trưởng ban BHD PBGĐPT Kiên Giang.

Cùng toàn thể thành viên BHD.PBGĐPT Kiên Giang.

Trước khi vào làm việc chính thức, các anh chị Trung ương và Kiên Giang đã đến vấn an chư Tôn đức lãnh đạo Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang tại chùa Phật Quang vào lúc 14 giờ trong ngày.

Chư tôn đức tiếp đoàn gồm :

-TT Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư kỳ BTS

-ĐĐ Thích Pháp Trí, Phó trưởng ban BHD Phật Tử Tỉnh hội

-ĐĐ Thích Minh Thành, tân trưởng ban BHD Phật Tử nhiệm kỳ tới

-ĐĐ Thích Đức Trí, tân phó trưởng ban BHD Phật tử nhiệm kỳ tới

Trong buổi hầu thăm Chư Tôn đức, anh Tâm Duệ đã thay mặt đoàn hỏi thăm sức khỏe và báo cáo lên Chư Tôn đức những thành tựu của GĐPT trong cả nước và riêng tại Kiên Giang.

TT Thích Minh Nhẫn phát biểu hoan hỷ chào đón chuyến về thăm và làm việc của đoàn BHD Trung ương, đồng thời Thượng tọa khen ngợi BHD GĐPT Kiên Giang trong thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn thanh, thiếu, đồng niên tin Phật tại Kiên Giang để đưa tuổi trẻ đến với đạo Phật.

Buổi vấn an Chư Tôn Đức kết thúc sau 30 phút.

Tiếp sau đó là buổi làm việc của BHD Trung ương với BHD Kiên Giang. Buổi làm việc đặt dưới sự chứng minh của ĐĐ Thích Minh Thành và ĐĐ Thích Đức Minh. Điều khiển buổi làm việc do anh Tâm Giới và chị Diệu Thiện.

Sau phần nghi thức khai mạc, chị Diệu Thiện thay mặt GĐPT Kiên Giang phát biểu chào mừng chuyến thăm và làm việc của BHD Trung ương. Tiếp theo, anh Minh Kim trình bày báo cáo các mặt thành tựu của GĐPT Kiên Giang trong năm vừa qua. Sau đó là phần góp ý cho bản báo cáo. Nhiều anh chị đã nêu lên ý kiến hay giúp cho BHD Kiên Giang có thêm kinh nghiệm và tư duy mới trong việc điều hành sinh hoạt GĐPT của tỉnh.

Trong phần tổng kết buổi làm việc, anh Tâm Duệ cảm ơn BHD Kiên Giang đã tiếp đón chu đáo và tạo mọi sự thuận lợi cho chuyến công tác Phật sự của BHD Trung ương tại Kiên Giang.

Trong lời đạo từ, ĐĐ Thích Minh Thành hoan nghênh chuyến về thăm Kiên Giang của BHD Trung ương. Với tư cách tân Trưởng BHD Phật tử  Tỉnh hội Kiên Giang, Đại đức ước mong sao mỗi năm được đón tiếp Trung ương một lần.

Để kết thúc buổi làm việc, chị Diệu Thiện chân thành cảm niệm công đức Chư Tôn đức chứng minh và cảm ơn BHD Trung ương đã không quản ngại đường xa về thăm và giúp đỡ cho sinh hoạt GĐPT Kiên Giang được tiến bộ.

Buổi làm việc kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương Thăm Và Làm Việc Với BHD.PBGĐPT Kiên Giang

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.