Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Bình Định khai khóa các bậc học Kiên-Trì-Định đợt III năm 2013

Đến chứng minh và giảng huấn bài đầu tiên cho các bâc học  có  Đại đức Thích Đồng Thành – Uỷ Viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Hoằng Pháp, Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Phật Học Nguyên Thiều Bình Định. 
 
Huynh trưởng cấp Tấn  Nguyên Hiệp Nguyễn Văn Đệ – UV Tổ Kiểm Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT TW, Phó Trưởng Ban Thường Trực Phân Ban GĐPT Bình Định và các Huynh trưởng trong Ban Điều hành các bậc học  cùng 85 Học viên  về dự.
 
Sau lễ Khai khóa, vào lúc 9 giờ 00 cùng ngày Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên  Hòa Huỳnh Đình Phương đã chủ tọa phiên họp thường kỳ tháng 11/2013 nhằm phân công Ban Tổ chức Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bình Định vào ngày 17/11/ÂL sắp đến, đồng thời đôn đốc các thành viên trong Ban Hướng dẫn Phân Ban thực hiện báo cáo cuối năm 2013 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2014.

 Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ

 
 
 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.