Ban Hướng dẫn PB Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017

Hội nghị đã vinh dự có sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Chơn Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Hộ Chánh, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đặc trách Phật giáo Nam tông Kinh; Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ni trưởng Thích Nữ Như Lợi, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị quy tụ toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương, các anh chị Trưởng Ban Hướng dẫn cùng các huynh trưởng cấp Tấn đại diện cho huynh trưởng cấp Tấn tại các Phân ban GĐPT tỉnh thành

Toàn thể các huynh trưởng đã đồng lập thân trang nghiêm cung kính dâng hoa lên chư tôn thiền đức chứng minh và tham dự Hội nghị

Hội nghị cũng được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và thành phố Hồ Chí Mình tặng hoa chúc mừng.

Trong Hội nghị, huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Chương Phùng Hữu Huy, Chánh thư ký Ban Hướng dẫn PB Gia đình Phật tử TW đã đọc báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ cũng như đề xuất 5 mục tiêu thực hiện cho nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Chơn Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tuyên đọc Quyết định của Ban Hướng dẫn Phât tử khen tặng tập thể Ban Hướng dẫn PB Gia đình Phật tử và khen tặng cá nhân huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu trong nhiệm kỳ 2012-2017 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu hoạt động và các Phật sự được giao.

Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng Ban Hướng dẫn PB Gia đình Phật tử nhiệm kỳ 2012-2017 đã tặng bằng khen tinh tấn đến các thành viên Ban Hướng dẫn trong nhiêm kỳ đã cộng tác, góp ý, thực hiện để những hoạt động của GĐPT luôn được hoàn thành xuất sắc.

Thay mặt Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương, anh cũng tuyên bố mãn nhiệm kỳ và đệ trình chư tôn đức chứng minh và Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử danh sách các thành viên Ban Hướng dẫn GĐPT nhiệm kỳ 2017-2022 để biểu quyết.

Sau khi được toàn thể hội nghị đồng thuận danh sách, Hòa thượng đã công nhận thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương; Hòa thượng đã tặng hoa chúc mừng huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Tân Trưởng Ban Hướng dẫn.

Trong phần đạo từ, Hòa thượng Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tán dương mạnh mẽ tinh thần làm việc, những hoạt động của Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương tiền nhiệm và chỉ dạy những trọng tâm trong việc xây dựng tương lai sáng lạng cho Gia đình Phật tử Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm Hội trường

HN003

 

HN005

Niệm Phật cầu gia hộ

HN006

Cử bài ca Sen Trắng

HN004

 

HN002

 

HN007

Dâng hoa

HN008

anh Trưởng Ban Hướng dẫn PB Gia đình Phật tử phát biểu khai mạc

HN009

Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tặng hoa Hội nghị

HN011

 

HN012

 

HN010

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

HN013

Công bố quyết định khen thưởng của Ban Hướng dẫn Phật tử

HN014

 

HN015

 

HN016

bằng khen tặng của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

HN017

Đọc Quyết địn khen tặng bằng khen tinh tấn

HN019

 

HN018

 

HN020
HN021

 

HN022

Hòa thượng Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương phân tách thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017-2022 
và lấy ý kiến biểu quyết của Hội nghị

HN024

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chúc mừng
Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Tân Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT nhiệm kỳ 2017-2022

HN025

 

HN023

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Tân Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu nhận nhiệm vụ

HN027

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ban đạo từ

HN026

 

HN030

 

HN028

 

HN031

 

HN033

 

HN032

 

HN034

Hồi hướng

HN035

Chư tôn đức chứng minh cùng chụp hình lưu niệm
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.