Bạc đầu Lộc Uyển

Ngày đầu vào khóa học

Trại Lộc Uyển thân thương

Mang bao nỗi vấn vương

Khi điểm bạc mái đầu.

Năm mươi năm dãi dầu
Trọn mối tình đầu tiên
Màu Lam thật dịu hiền
Cùng bên nhau già trẻ.
Chung lý tưởng trước sau
Để mai về đơn vị
Các em phải “nể” mình
Học viên “già” nhất lớp
 
Khóa Lộc Uyển Trung Ương
Tặng chị Diệu Hoa Nguyễn Ngọc Lan
(đơn vị Tiên Châu – Vĩnh Long)
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.