GỨT SỐ 8 (Bậc Hướng Thiện)

GÚT SỐ 8

 1. Tên gọi: Gút số 8, gút bó
2. Thể loại: Buộc treo.
 

3. Công dụng:  Gút một đầu dây.
4. Ứng dụng:
– Dùng để giữ đầu dây cho không bị xơ.
– Làm thang dây.
– Nối đầu dây vào lỗ diềm trại.
– Buộc đầu dây và cuối dây khi làm cán
– Cầm đầu dây khỏi bị tuột tay.
5. Hướng dẫn thực hiện:

6. Số 8 kép

so8003

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.