TT.Huế: Ban Trị Sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban GĐPT Thừa Thiên Huế

Trưởng phái đoàn là Hòa Thượng đạo hiệu Thích Khế Chơn – Ủy viên Hội đồng Trị sự – Phó ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPG Việt Nam – Phó thường trực ban Trị sự, trưởng ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế, cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong hai ban.
Tháp tùng theo đoàn còn có ban Bảo trợ và đoàn cựu Huynh trưởng GĐPT Thừa Thiên Huế.
Đón tiếp phái đoàn có huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu Ủy viên Hội Đồng Trị Sự – Phó Ban hướng Dẫn Phật Tử GHPG Việt Nam – Trưởng phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam – Trưởng Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế cùng quý anh chị trong Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế.
Trong chuyến viếng thăm này ngoài việc thăm và động viên, phái đoàn còn thay mặt Tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế trao quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Phân ban và chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban Gia đình Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 
 

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 này thành phần Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Thừa Thiên Huế được trẻ hóa đối với các anh chị Huynh trưởng đảm nhận nhiệm vụ các ủy viên ngành. Các ủy viên ngành Thiếu và ngành Đồng đều dưới 35 tuổi.

Thành phần nhân sự Phân Ban Gia đình Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo Quyết định số 166b/2012/QĐ-BTS của Ban Trị Sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế ngày 29/11/2012 do Hòa thượng Thích Đức Phương – Trưởng ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế ấn ký.
 

I. THƯỜNG TRỰC
1 Trưởng Phân ban HTr. Cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu
2 Phó Phân ban TT HTr. Cấp Tấn Nguyên Chương Phùng Hữu Huy
3 Phó Phân ban HTr. Cấp Tấn Đồng Ân Hoàng Ngọc Dung
4 Phó Phân ban HTr. Cấp Tấn Trừng Minh Ngô Quý Hiền Triết
5 Phó Phân ban HTr. Cấp Tấn Tâm Hòa Nguyễn Thị Huế
6 Phó Phân ban HTr. Cấp Tín Tâm Toại Nguyễn Viết Kế
7 Phó Phân ban HTr. Cấp Tấn Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt
8 Chánh Thư ký HTr. Cấp Tấn Tâm Chánh Lê Quang Cự
9 Phó Thư ký HTr. Cấp Tín Tâm Nghĩa Đặng Phước Lợi
10 Thủ quỹ HTr. Cấp Tín Nguyên Hoa Bùi Thị Ngọc Điểm
11 Phó Thủ quỹ HTr. Cấp Tín Quảng Trực Lý Tiểu Nhi
12 UV. Văn phòng HTr. Cấp Tấn Minh Nhật Nguyễn Văn Thắng
13 UV. Văn phòng HTr. Cấp Tấn Quảng Mãn Hồ Văn Cận
14 UV. Văn phòng HTr. Cấp Tấn Nguyên Bút Lê Văn Chương
II. ỦY VIÊN ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN, THỊ XÃ
15 H. Phong Điền HTr. Cấp Tấn Nhật Cần Nguyễn Đình Phước
16 H. Quảng Điền HTr. Cấp Tấn Nhật Tâm Hồ Tấn Hoàng
17 TX. Hương Trà HTr. Cấp Tấn Trừng Thành Nguyễn Văn Lũy
18 TX. Hương Thủy HTr. Cấp Tấn Nguyên Đấu Hoàng Chiến
19 H. Phú Vang HTr. Cấp Tấn Nguyên Bình Nguyễn Văn Tải
20 H. Phú Lộc HTr. Cấp Tấn Nguyên Trì Hoàng Minh Quân
21 H. Nam Đông HTr. Cấp Tín Nguyên Bạch Lê Đức Trấp
22 H. A Lưới HTr. Cấp Tấn Nguyên Lan Hoàng Thương
III. ỦY VIÊN BAN HƯỚNG DẪN
23 UV. Nội vụ HTr. Cấp Tấn Nguyên Cầu Trần Duy Lân
24 UV. Tổ kiểm HTr. Cấp Tấn Nguyên Lương Lê Văn Thiện
25 UV. Nghiên huấn HTr. Cấp Tấn Tâm Quỳ Trần Thúc Phúc
26 UV. Tu thư HTr. Cấp Tín Tâm Quả Hà Văn Tám
27 UV. Văn nghệ HTr. Cấp Tín Quảng An Nguyễn Đắc Thái
28 UV. HĐ Thanh niên HTr. Cấp Tín Nguyên Quân Trần Hữu Cửu
29 UV. TT – Xã hội HTr. Cấp Tấn Tâm Chiếu Trần Thị Hạnh
30 UV. Doanh tế HTr. Cấp Tấn Nguyên Phú Nguyễn Xuân Tiên
31 UV. TT – Truyền thông HTr. Cấp Tín Quảng Vi Đặng Duy Trường
  UV. Nam Oanh vũ HTr. Cấp Tín Quảng Vi Đặng Duy Trường (kiêm)
32 UV. Nữ Oanh vũ HTr. Cấp Tín Nguyên Đức Hoàng Nguyễn Hồng Phước
33 UV. Thiếu nam HTr. Cấp Tín Quảng Tâm Tôn Thất Kỳ Văn
34 UV. Thiếu nữ HTr. Cấp Tín Quảng Châu Phan Thị Thúy Ngân
35 UV. Nam Phật tử HTr. Cấp Tấn Nguyên Độ Trần Thọ
36 UV. Nam Phật tử HTr. Cấp Tấn Nguyên Vọng Hoàng Vĩnh Lộc
37 UV. Nữ Phật tử HTr. Cấp Tấn Tâm Quang Trần Thị Minh
38 Ủy viên HTr. Cấp Tấn Nguyên Thanh Nguyễn Ngọc Hà
39 Ủy viên HTr. Cấp Tấn Hồng Hòa Trần Vĩnh Tư
40 Ủy viên HTr. Cấp Tấn Tâm Chiếu Lê Văn Thiện
41 Ủy viên HTr. Cấp Tín Nhật Đăng Giáp Thanh Hải

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.