TIN BUỒN

Huynh trưởng:  cấp Tín PHAN THANH PHỤNG – Pháp danh: KHÔNG BẢO
Thư ký Ban Điều hành GĐPT huyện Cam Lộ
Sinh năm: 1959
Quê quán: thôn Trương Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Do lâm bệnh đột biến , đã quá vãng lúc 18 giờ, ngày 09/10/2017 ( 20/8/Đinh Dậu) tại tư gia.
Hưởng dương 59 tuổi
Tang lễ được cử hành từ 16 giờ, ngày 10/10/2017 ( 21/8/Đinh Dậu).
Lễ điếu viếng và truy thăng Huynh trưởng cấp Tấn của Ban Hướng dẫn PB GĐPT TW và BHD PB GĐPT tỉnh Quảng Trị lúc : 13 giờ 30, ngày 11/10/2017  ( 22/8/Đinh Dậu)
Lễ đưa tang lúc: 12 giờ, ngày 12/10/ 2107 ( 23/8/Đinh Dậu)
An táng tại : Nghĩa trang quê nhà, thôn Trương Xá, xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
                                    Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Quảng Trị
                                    Ban Điều hành GĐPT huyện Cam Lộ
                                 và gia đình đồng kính báo
                                                                           
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.