Quảng Trị: Phân ban GĐPT Tỉnh tổng kết đợt tổng kiểm tra va thăm viếng tại Huyện Hải Lăng

Thân lâm chủ tọa buổi tổng kết có HTr cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị, cùng đông đủ quý Huynh trưởng thành viên của 5 đoàn kiểm tra.

Lễ Phật

Lễ Đoàn

Sau phát biểu khai mạc của Huynh trưởng Trưởng Phân ban, các Huynh trưởng Trưởng các đoàn kiểm tra báo cáo kết quả và tình hình của các đơn vị GĐPT cơ sở mà đoàn đến thăm viếng và kiểm tra.

??

 

Phát biểu tổng kết HTr cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị đã nhận xét đánh giá chung, so với năm năm trước nhìn chung tình hình sinh hoạt tu học của các đơn vị GĐPT Hải Lăng có sự tiến bộ và phát triển hơn. Qua đây Anh cũng đề nghị Phân ban GĐPT Hải Lăng trong thời gian tới cần giúp đỡ các đơn vị GĐPT còn yếu kém, giải quyết những vướng mắt mà các đơn vị chưa giải quyết được…để giúp các đơn vị GĐPT cơ sở phát triển vững mạnh hơn.

Kết quả sau kỳ thăm viếng toàn hyện có 1 đơn vị GĐPT  (A1) Xuất Sắc toàn diện đó là GĐPT Diên An; 2 đơn vị GĐPT (A2) Xuất Sắc là GĐPT Chính Phước và Quy Thiện; Đơn vị GĐPT (B1) Mạnh có 7 đơn vị ; Đơn vị GĐPT (B2)  Khá có 6 đơn vị; Đơn vị GĐPT (C1) Trung Bình Khá có 13 đơn vị; Đơn vị GĐPT (C2) Trung Bình có 4 đơn vị; Đơn vị GĐPT (D1) Trung Bình Yếu có 5 đơn vị; Đơn vị GĐPT (D2)  Yếu có 2 đơn vị; Chưa xếp hạng có 6 đơn vị.

Một số hình ảnh thăm viếng kiểm tra tại GĐPT cơ sở: 

Tại GĐPT Tân An

?
 

Tại GĐPT Mỹ Thủy

 

Tại GĐPT Trung An

 

Tại GĐPT Đông Dương

Tại GĐPT Diên Khánh

 

 

Tại GĐPT Kim Long

Tại GDDPT Cổ Lũy

Tại GĐPT Trà Trì

Tại GĐPT Đa Nghi

 

Tại GĐPT Phương Lang

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.