QUẢNG TRỊ: GĐPT VÙNG 3 HẢI LĂNG TỔ CHỨC LỄ QUY Y TAM BẢO CHO ĐOÀN SINH GĐPT

      Hòa thượng Bổn Sư Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN –  Phó Trưởng ban  Thường trực BTS  GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã mẫn cố quang lâm giới đàn, truyền trao giới pháp cho 325 giới tử là đoàn sinh hiện đang sinh hoạt tại các đơn vị GĐPT thuộc Vùng 3/ Hải Lăng.

     Trước lúc cử hành lễ chính thức, BĐH đã cung kính cung thỉnh Đại đức Pháp Sư Thích Đạo Không, ủy viên Thường trực BTS – Phó Thư ký Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị đăng đàn thuyết giảng cho các giới tử về mục đích ý nghĩa của pháp Tam quy, ngũ giới.

     Hoan hỷ tín thọ giáo pháp Tam quy, ngũ giới toàn thể giới tử nhất tâm phát nguyện trọn đời kính tin Tam bảo, nghiêm giữ giới luật, thực hành năm hạnh để xứng đáng là người đệ tử chân chánh của đức Phật.

 Một số hình ảnh:


Lễ sám hối
IMG 0007
IMG 0011

IMG 0016
Tác bạch cung thỉnh Đại đức pháp sư
IMG 0019

IMG 0023

IMG 0024

IMG 0025

IMG 0026

IMG 0029

IMG 0031

IMG 0033

IMG 0043

IMG 0046
Tác bạch cung Thỉnh Hòa thượng bổn sư
IMG 0052

IMG 0056

IMG 0061

IMG 0067

IMG 0075
Giới tử trang nhiêm lãnh thọ giới pháp
IMG 0077
Hòa Thượng bổn sư truyền giới
IMG 0080

IMG 0083

IMG 0092
Hồi hướng
IMG 0094

HTr Nguyễn Đăng Thuy, Trưởng BĐH GĐPT Vùng 3dâng lời tác bạch cảm tạ giới sư
IMG 0100

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.