QUẢNG TRỊ: BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC THĂM VIẾNG KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ GĐPT CƠ SỞ TRIỆU PHONG.

        Chương trình được triển khai từ ngày 03 – 7/ 6/ 2017 (09 – 13/5/Đinh Dậu). Bắt đầu tại các đơn vị GĐPT thuộc vùng Xá Vệ , huyện Triệu Phong. Ban Hướng dẫn PB GĐPT tỉnh được phân chia thành 4 phái đoàn, mỗi đoàn gồm 11 thành viên, do các Huynh trưởng Phó trưởng ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh làm Trưởng đoàn. Phối hợp với các Huynh trưởng thành viên Ban Điều hành GĐPT huyện và Ban Điều hành GĐPT các vùng tại địa bàn thực hiện chương trình thăm viếng, kiểm tra. Thời gian làm việc tại mỗi đơn vị dự kiến một buổi, Ngoài việc thăm viếng, động viên, sách tấn tinh thần Huynh trưởng, Đoàn sinh, thăm viếng, vấn an chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì, trú xứ, Ban Hộ tự Niệm Phật đường sở tại. Đoàn sẻ kiểm tra và đánh giá việc sinh hoạt, tu học của các đơn vị bao gồm các nội dung như sau:
  1. Về Tổ chức: Bao gồm số lượng,tổ chức Đoàn , Đội, Chúng, Đàn.
  2. Về tu học, sinh hoạt: Kết quả tu học, huấn luyện của Huynh trưởng, Đoàn sinh qua các năm (kể cả số lượng và chất lượng). Tình hình sinh hoạt của đơn vị; phần thực hiện nghi lễ…
  3. Về hình thức: Bao gồm việc tập họp,thủ tục báo cáo, sắc phục, huy hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ gia đình, đoàn, đội chúng, đàn.
  4. Về hành chính: Đầy đủ các loại sổ sách, kẹp lưu trữ văn thư.
  5. Về tài chính: Tình hình thu , chi hằng năm, cách tạo nguồn quỹ, sổ sách, chứng từ.
  6. Về giao dịch: Tình hình đối nội, đối ngoại, mối quan hệ với cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể khác.
  7. Công tác: Tổ chức các lễ lược truyền thống, tham gia trại , văn nghệ, hiệp kỵ; các công tác do Giáo hội các cấp và Ban Hường dẫn, Ban Điều Hành GĐPT phân công, điều động…
      Với cách làm như vậy, mỗi đoàn thăm viếng, kiểm tra vừa cơ cấu đủ thành phần, vừa có đủ số lượng thành viên cần thiết để bảo đảm thực hiện chương trình một cách khách quan, rốt ráo và hiệu quả. Đồng thời có thể rút ngắn được thời gian hoàn thành công tác thăm viếng, kiểm tra các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh đan xen việc thực hiện nhiều Phật sự quan trọng và cần thiết trong mùa hề năm 2017.
Một số hình ảnh ngày đầu kiểm tra thăm viếng :

Thực hiện nghi thức lễ Phật
DSC00529

DSC00536
Lễ Đoàn
DSC00538

DSC00541
Tập  họp, thủ tục báo cáo
DSC00545

DSC00548
DSC00516

DSC00518

DSC00535

DSC00569

DSC00572

DSC00579

DSC00587

DSC00590

DSC00594

DSC00596

DSC00599
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.