Những ghi chép từ trại Vạn Hạnh III-2010 (Đêm văn nghệ quanh đèn)

Thay văn nghệ lửa trại bằng vui quanh đèn… trại sinh kháo nhau không sao miễn vui là được, có người lại bảo toàn U50, 60 cả đó, cứ chờ mà xem… thì chờ, nhóm báo chí chuẩn bị máy ảnh, những máy ảnh amateur chụp ban ngày thì sáng ban đêm thì tối tự trang bị của dân nghiệp dư…
Ấy thế mà khi chương trình văn nghệ quanh đèn khai diễn, không ai còn thấy cái U50 hay 60 đâu cả, chỉ thấy một không khí rộn ràng phấn khởi…
Dưới đây là một vài hình  ảnh chụp được trong ngày
 
Chủ trì thảo luận đêm
 
 
Trại sinh tham gia thảo luận
 
 
 
 
 
 
Thảo luận ngày
 
 
 
ĐÊM VĂN NGHỆ
Ai dám bảo đây là những người đã  5, 6, 7 mươi cái xuân xanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.