Lễ Truy thăng cấp Tấn cho cố Huynh trưởng Phước Thành Dương Phước Trưởng

Ngày 07/01/2023, Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT/TW đã làm Lễ Truy thăng cấp Tấn cho cố Huynh trưởng cấp Tín Phước Thành Dương Phước Trưởng, Nguyên Phó Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Vĩnh Long.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư tôn Thượng tọa Thích Trí Hải, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Tịnh Hòa Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử  kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Vĩnh Long cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trong Tỉnh.

 Gia đình Phật tử có Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương – Trưởng Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương ; Huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng, Phó Trưởng ban – Chánh Thư ký; Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi, Phó Thư ký; Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Kính Vũ Thị Minh, Thủ quỷ; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Thông – Nguyễn Hữu Việt, Uỷ viên Kiểm soát BHD PB. GĐPT/TW; cùng các Huynh trưởng GĐPT tỉnh Vĩnh Long

Sau phần nghi thức truy thăng, Thượng tọa Thích Trí Hải, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử thay mặt cho chư Tôn đức Chứng minh đã tán dương công đức của huynh trưởng Phước Thành Dương Phước Trưởng đối với tổ chức GĐPT tỉnh nhà. Thượng tọa cũng  cầu nguyện mười phương chư Phật tiếp độ hương linh cố Huynh trưởng được tiêu diêu miền cực lạc.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.