Kiên Giang: Khai mạc liên trại huấn luyện A Dục IX – Lộc Uyển X

 
 
 
 
          Chứng minh lễ khai mạc có: Thượng toạ Thích Thiện Bảo – Viện chủ chùa Bửu Thọ; Đại đức Thích Minh Hiệp – Trụ trì chùa Bửu Thọ. Về phía chính quyền địa phương có ông Huỳnh Đạt Dân – Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Mong Thọ A. Về GĐPT có Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện Trần Thế Mỹ – Trưởng BHD PB GĐPT tỉnh, cùng các Huynh trưởng trong PB GĐPT và 84 Trại sinh cùng về dự.
 
          Trong diễn văn khai mạc, anh Minh Kim Quách Văn Thành – Trại trưởng liên trại nhấn mạnh: Tất cả trại sinh hãy thực hiện tốt tinh thần kỷ luật trại, phải đoàn kết thương yêu và tích cực tiếp thu kiến thức để phục vụ cho nghề Huynh trưởng.
 
          Sau cùng, Thượng toạ Viện chủ đã ban đạo từ sách tấn: “Trại sinh hãy cố gắng tiếp nối ngọn lửa các anh chị truyền trao để duy trì và phát triển tổ chức GĐPT tỉnh nhà”.
 
 
 
Trại sinh
 
 
Ban Quản Trại
 
 
Chư tôn đức chứng minh
 
 
Chính quyền địa phương – Ban hộ tự
 
 
Gắn phù hiệu cho chư tôn đức và quan khách
 
 
Trại trưởng Minh Kim Quách Văn Thành phát biểu khai mạc
 
 
Trình diện Ban Quản Trại
 
 
Nhận còi từ chị Trưởng BHD PB GĐPT tỉnh
 
 
Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện Trần Thế Mỹ – Trưởng BHD PB GĐPT tỉnh Kiên Giang phát biểu
 
 
Thượng toạ Viện chủ ban đạo từ sách tấn
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.