Danh sách Nhân sự Ban Cố Vấn và Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương

Thành phần nhân sự Ban Cố vấn chuyên môn
(theo Quyết định số 262/2017/QĐ-GĐPTTW.) ngày 23 tháng 12 năm 2017
-Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Bửu Tống Hồ Cầm, 
-Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu,
-Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sự Đặng Văn Viện,
-Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Mãn Phan Văn Hội, 
-Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tú Trần Hạp, 
-Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh,
-Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Hướng Lê Bá Chí
-Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Chánh Nguyễn Ngọc
sinh năm 1918
sinh năm 1930
sinh năm 1932
sinh năm 1934
sinh năm 1935
sinh năm 1936
sinh năm 1937
sinh năm 1938
Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương
(theo Tinh thần Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của BHD PB Gia đình Phật tử Trung ương)
 
CHỨC DANHHỌ TÊNPHÁP DANHNĂM
SINH
ĐƠN VỊ
THƯỜNG TRỰC    
Trưởng Ban
Phó Trưởng Ban TT
Phó Trưởng Ban
Phó Trưởng Ban
Phó Trưởng Ban
Phó Trưởng Ban
Phó Trưởng Ban
Chánh Thư ký
Phó Thư ký
Phó Thư ký
Thủ quỹ
Nguyễn Đức Châu
Phan Ngọc Thảo
Trần Thế Mỹ
Huỳnh Ngọc Lâm
Nguyễn Thị Oanh
Hoàng Thúc Quyền
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Huỳnh Văn Tùng
Lê Hà Thọ
Nguyễn Văn Khôi
Vũ Thị Minh
Tâm Duệ
Tâm Giới
Diệu Thiện
Thị Sơn
Tịnh Uyển
Tâm Ấn
Tâm Ngọc
Thị Bá
Tâm Lập
Nguyên Phục
Diệu Kính
1942
1941
1939
1945
1940
1942
1957
1940
1950
1950
1953
Tp Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Kiên Giang
Tp Đà Nẵng
Tp Hồ Chí Minh
Quảng Trị
Thừa Thiên Huế
Tp Hồ Chí Minh
TP Đà Nẵng
Bà Rịa Vũng Tàu
Tp Hồ Chí Minh
ỦY VIÊN ĐẠI DIỆN CÁC TỈNH THÀNH   
Phó Trưởng Ban TT
Trưởng Ban
Trưởng Ban
Trưởng Ban
Trưởng Ban
Phó Trưởng Ban TT
Trưởng Ban
Phó Trưởng Ban TT
Trưởng Ban
Trưởng Ban
Trưởng Ban
Trưởng Ban
Trưởng Ban
Phùng Hữu Huy
Nguyễn Công Thảnh
Nguyễn Văn Đệ
Nguyễn Xuân Tiến
Đỗ Nhữ
Nguyễn Văn Tiên
Nguyễn Tường Vinh
Ngô Đức Lộc
Lê Văn Tuyển
Trương Quang Mẫn
Nguyễn Hữu Anh
Nguyễn Văn Giõi
Nguyễn Hồng Trân
Nguyên Chương
Đồng Thanh
Nguyên Hiệp
Tâm Hỷ
Thục Thời
Thị Hoàn
Quảng Dự
Nguyên Thơ
Thị Vân
Nguyên Từ
Tâm Cường
Tâm Tráng
Thiện Bình
1940
1958
1950
1949
1936
1954
1959
1957
1952
1946
1953
1948
1948
Thừa Thiên Huế
Quảng Nam
Bình Định
Phú Yên
Bình Thuận
KonTum
Gia Lai
DakLak
DakNông
Lâm Đồng
Bình Phước
Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu
ỦY VIÊN CHUYÊN MÔN   
Ủy viên Nội vụ
Ủy viên Nội vụ
Ủy viên Tổ kiểm
Ủy viên Tổ kiểm
Ủy viên Tổ kiểm
Ủy viên Nghiên Huấn
Ủy viên Nghiên Huấn
Ủy viên Tu thư
Ủy viên Tu thư
Ủy viên Tu thư
Ủy viên HĐTN
Ủy viên TTXH
Ủy viên Văn nghệ
Ủy viên Văn nghệ
Ủy viên Doanh Tế
Ủy viên Truyền thông
Trần Văn Tuyến
Nguyễn Thanh Minh
Nguyễn Hữu Việt
Lê Quang Cự
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Lai
Trần Thúc Phúc
Trần Văn Lễ
Quách Văn Thành
Hoàng Công Hiền
Nguyễn Đức Vinh
Lê Thị TỊnh
Lê Văn Quy
Trần Văn Cư
Lê Thị Diệu Tha
Lê Hà Thọ
Như Kim
Thị Cư
Tâm Thông
Tâm Chánh
Nhuận Thái
Tâm Tựu
Tâm Quỳ
Nguyên Nghĩa
Minh Kim
Tâm Ninh
Như Long
Tịnh Phúc
Tâm Phú
Như Lạc
Tâm Lượng
Tâm Lập
1951
1953
1945
1960
1945
1962
1957
1935
1943
1951
1947
1946
1945
1954
1944
1950
Quảng Nam
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế
Bà Rịa Vũng Tàu
Quảng Ngãi
Thừa Thiên Huế
Tp Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Quảng Trị
Bà Rịa Vũng Tàu
Tp Hồ Chí Minh
Tp Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Trị
Kiêm
ỦY VIÊN CHUYÊN NGÀNH   
UV Thanh Nam
UV Thanh Nữ
UV Thiếu Nam
UV Thiếu Nữ
UV Đồng Nam (OV)
UV Đồng Nữ (OV)
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Hồ Sĩ Quận
Nguyễn Thị Chớ
Trần Khanh
Kha Ngân Hoàng
Đỗ Tiến Sanh
Lê Thị Bích Ngọc
Phạm Dự
Lê Văn Tín
Võ Khắc Điền
Tâm Quần
Tâm Thông
Tâm Thường
Chơn Nguyên
Đồng Hạ
Đồng Lâm
Lệ Duy
Tâm Hỷ
Nguyên Thừa
1951
1949
1952
1951
1952
1955
1939
1940
1948
Quảng Trị
Quảng Trị
Quảng Ngãi
Bình Thuận
Tp Đà Nẵng
Tp Đà Nẵng
Bình Thuận
Bình Dương
Gia Lai
PHỤ TRÁCH  PHÍA BẮC   
Ni sư
Cư sĩ
Thích Nữ Đàm Mơ
Nguyễn Thị Xuân Loan
Diệu Nhân Hưng Yên
Tp Hà Nội
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.