Chùm ảnh:thi kết khóa

 

Chuẩn bị vào kỳ thi
 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

101 kiểu thi
 

Để bài thi xuống đất

Kê lên đùi
 

 

Cầm trên tay

Kê lên cả 2 chân
 

Buông 2 chân xuống đất

Co 1 chân
 

Rồi cả 2 chân
 

Thôi ngồi bệt xuống đất cho an toàn

Mỏi chân rồi, đổi tư thế

Có cái cặp để kê cũng tiện lợi quá

Hên quá, em có cái lu nước!


 

Còn đây là cái lu kế bên.
 


 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.