Bình Thuận tổ chức Trại Lộc Uyển – A Dục

            Về tham dự trại có 40 trại sinh dự A Dục IV và 50 trại sinh dự Lộc Uyển VIII.

            Trong buổi lễ khai mạc có sự chứng minh của Chư Tôn đức Giáo thọ GĐPT Bình Thuận, Ban Bảo trợ GĐPT Bình Thuận và các thành viên Phân ban đã cùng về tham dự đầy đủ.
            Trong những ngày hoạt động, huấn luyện các trại sinh đã thể hiện năng động – sáng tạo qua trò chơi lớn, đêm lửa trại, các hoạt động khác gây ấn tượng khá đậm nét cho mỗi trại sinh.
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.