Ban tổ chức lễ tang Huynh trưởng cấp Dũng Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
NHUẬN PHÁP NGUYỄN PHÚC TÔN THẤT LIỆU
—o0o—
 
 
 
 
Chứng minh:  Thượng Tọa THÍCH ĐẠT ĐẠO
                          Thượng Tọa THÍCH CHƠN KHÔNG
                          Thượng Tọa THÍCH GIÁC DŨNG
                          Thượng Tọa THÍCH THANH PHONG
                          Đại Đức THÍCH GIÁC HIỆP
Cố vấn:        Huynh trưởng cấp Dũng TÂM BỬU Tống Hồ Cầm
                      Huynh trưởng cấp Dũng THIỆN ĐIỀU Nguyễn Thắng Nhu
Trưởng ban:      Huynh trưởng cấp Dũng TÂM DUỆ Nguyễn Đức Châu
Phó ban:      Huynh trưởng cấp Tấn TỊNH UYỂN Nguyễn Thị Oanh
                      Huynh trưởng cấp Tấn THIỆN LINH Đặng Văn Nữu        
                      Đại diện tang quyến:
                       Bà quả phụ nhũ danh ĐÀO THỊ HỒNG – PD: Nhuận Hoàng
                       Trưởng tử TÔN THẤT HÒA – PD: Nhuận Hiệp
Ủy viên:       Huynh trưởng cấp Tấn THỊ BÁ Huỳnh Văn Tùng
                      Huynh trưởng cấp Tấn TỊNH PHÚC Lê Thị Tịnh
                      Huynh trưởng cấp Tấn THỊ CƯ Nguyễn Thanh Minh        
                      Huynh trưởng cấp Tấn TÂM THÔNG Nguyễn Hữu Việt
                      Huynh trưởng cấp Tấn CHƠN THẬT Đỗ Xuân Hòa
                      Huynh trưởng cấp Tấn TUỆ TRÍ Lê Xuân Kiều
                      Huynh trưởng cấp Tín NGUYÊN CHIẾN Tô Văn Đấu
                      Huynh trưởng cấp Tín DIỆU KÍNH Vũ Thị Minh
                      Huynh trưởng cấp Tín DIỆU TÂM Nguyễn Thị Hải
                      Huynh trưởng cấp Tín DIỆU PHÚC Nguyễn Thị Thanh
                      Huynh trưởng cấp Tập QUẢNG GIỚI Nguyễn Vũ Hoàng Cương
                      Huynh trưởng cấp Tập NGHIÊM THÀNH Vũ Ngọc Quỳnh Như
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.