BHD Phân Ban GĐPT Quảng Nam Khai khóa lớp học HTr Bậc Trì VI (2023 – 2024)

Vào chủ Nhật 16/4/2023 – tại Chùa Tân Tây Thiện Pháp Thị Trấn Nam Phước Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam. BHD PB GĐPT QNam tổ chức khai khoá Bậc Trì VI (2023 – 2024) dành cho HTr đã học qua lớp học Bậc Kiên – khoá học Bậc Trì này có gần 250 HTr thuộc 10 Huyện Thị TP trên toàn tỉnh theo học.

Tham dự lễ khai khoá có HTr Cấp Tấn Như Kim Trần Văn Tuyến Phó PB GĐPT TW – phụ trách các tỉnh miền Trung – HTr Cấp Tấn Đồng Thanh- Nguyễn Công Thảnh – UV BHD TW – Trưởng Phân Ban GĐPT Quảng Nam cùng quý anh chị ban TT và Thành Viên Phân Ban Tỉnh – Phân Ban và BĐH các huyện thị Tp – cùng về tham dự đông đủ.

Sau phần nghi lễ HTr cấp Tín Huỳnh Ngọc Phước – Chánh Thư ký công bố Quyết Định thành lập BĐH lớp học Bậc Trì VI gồm có 5HTr – Thay mặt TT PB – HTr Cấp Tấn Như Lạc- Trần Văn Cư UV Văn Hóa Văn Nghệ BHD PB TW – Phó Ban TT/ PBAN GĐPT Quảng Nam trao QĐ cho BĐH lớp.

HTr cấp Tấn Đồng Nghĩa Nguyễn Nhân TM BĐH lớp học Bậc Trì phát biểu nhận nhiệm vụ và công bố nội quy lớp học.

HTr Nguyễn Công Thảnh Trưởng PB đã phát biểu sách tấn và động viên BĐH lớp và tất cả HTr Học Viên. Anh mong muốn BĐH và toàn thể học viên luôn cố gắng vượt mọi chướng duyên để hoàn thành khóa học.

Sau lễ khai khoá toàn thể lớp học được nghe HTr Cấp Tấn Nguyển Đức Đơ và HTr cấp Tấn Trần Văn Tuyến giảng 2 bài học đầu tiên của lớp HTr bậc Trì như PB – TW đã phổ biến.

Cuối buổi chiều – sau khi hoàn thành các Phật Sự từ miền Bắc trở về – Đại Đức Thích Tâm Mẫn Trụ Trì chùa Tân Tây Thiện Pháp, đã thân lâm thăm hỏi lớp học, dịp này Ngài gởi tặng cho lớp 350 ổ bánh mì để mọi người lót bụng đi về sau 1 ngày hăng say học tập.

Lễ khai khoá và ngày học đầu tiên của lớp học Bậc Trì VI GĐPT Quảng Nam đã được thập phần viên mãn.

Những hình ảnh liên quan đến lễ khai khóa Bậc Trì VI

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.