Gia Đình Phật Tử Việt Nam

https://giadinhphattu.vn


Lễ Thọ cấp Tập, Tín của Huynh Trưởng miền Tây Nam Bộ

Sáng ngày 14/6/2020 (ngày 23/4 nhuận năm Canh Tý) Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương đã tổ chức lễ thọ cấp Tập, Tín cho 39 Huynh Trưởng đang sinh hoạt tại các đơn vị miền Đông và Tây Nam Bộ. Buổi lễ được tổ chức tại chùa Bảo Tịnh (Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
Lễ Thọ cấp Tập, Tín của Huynh Trưởng miền Tây Nam Bộ
Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của:
 • TT.Thích Thông Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Hậu Giang;
 • TT.Thích Quảng Nghị – UV Ban HDPT TƯ, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Hậu Giang;
 • TT.Thích Lệ Lạc – UV Thường trực Ban HDPT TƯ, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Vĩnh Long;
 • ĐĐ.Thích Nhuận Trí – UV Ban HDPT TƯ, Phó Thư ký BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Cà Mau; 
 • ĐĐ.Thích Huệ Hùng – UV Ban HDPT TƯ, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Trà Vinh;
 • TT.Thích Thiện Kim – UV TT BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang;
 • ĐĐ.Thích Quảng Nguyên – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Trụ trì chùa Bảo Tịnh;
 • ĐĐ.Thích Quảng Thiền – UV TT BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang;
 • NT.Thích Nữ Kiệm Liên – Phó trưởng BTS tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Vị Thanh
 • Cùng chư Tôn đức thành viên Ban HDPT các tỉnh, thành khu vực Miền Đông – Miền Tây Nam Bộ.
Về phía Phân Ban Gia Đình Phật Tử có sự hiện diện của:
 • Htr cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Phó trưởng ban HDPT Trung Ương, Trưởng Phân Ban GĐPT Trung Ương.
 • Htr cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng – Chánh Thư ký Phân ban GĐPT Trung Ương;
 • Htr cấp Tấn: Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi – Phó chánh Thư ký Phân ban GĐPT Trung Ương
 • Htr cấp Tấn Diệu Kính Vũ Thị Minh – Thủ quỹ Phân Ban GĐPT Trung Ương.
 • Htr cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Hữu Việt, UV Tổ kiểm Phân Ban GĐPT Trung Ương.
 • Htr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, UV Tu Thư Phân Ban GĐPT Trung Ương.
 • Htr cấp Tấn Như Long Nguyễn Đức Vinh, UV HĐTN Phân Ban GĐPT Trung Ương.
 • Htr cấp Tấn Nhuận Thái Nguyễn Văn Thái, UV Tổ kiểm Phân Ban GĐPT Trung Ương.
 • Htr cấp Tấn Thiện Bình Nguyễn Hồng Trân, Trưởng Phân Ban GĐPT Vũng Tàu.
 • Htr cấp Tấn Tâm Tráng Nguyễn Văn Giỏi, Trưởng Phân Ban GĐPT Đồng Nai.
 • Cùng các anh chị Htr từBan Hướng dẫn GĐPT các tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cà Mau, tỉnh Kiên Giang và 39 Huynh trưởng thọ cấp trở về thăm dự.
Ngoài ra còn có sự tham dự của Ông Trần Khánh Tòng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hậu Giang và các vị đại biểu đại diện các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể địa phương.
le tho cap tap tin mien tay nam bo 01
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 02
Chuẩn bị trước buổi lễ
le tho cap tap tin mien tay nam bo 03
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 04
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 05
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 06
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 07
Cung nghinh Chư Tôn Đức chứng minh
le tho cap tap tin mien tay nam bo 08
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 09
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 10
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 11
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 12
le tho cap tap tin mien tay nam bo 13
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 14
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 15
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 16
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 17
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 18
Chư Tôn Đức niệm hương, bạch Phật và tụng chú Lăng Nghiêm
le tho cap tap tin mien tay nam bo 20
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 21
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 22
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 23
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 24
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 25
Các anh chị Huynh TrưởngTụng bài Chú Lăng Nghiêm
le tho cap tap tin mien tay nam bo 26
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 27
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 28
Chào cờ Sen Trắng
le tho cap tap tin mien tay nam bo 29
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 30
Huynh Trưởng Nguyên Phục dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, Huynh Trưởng Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi dâng lên Chư Tôn Đức lời tác bạch về nguyện vọng của các anh chị Huynh Trưởng khi thọ nhận trách nhiệm của người Huynh Trưởng: Lễ Phát Nguyện mang một sắc thái đặc biệt với các anh chị Huynh Trưởng: các anh chị phát nguyện "CHO mình", "VÌ mình" và "VỚI"; cái CHO, VÌ, VỚI đó là động lực tối cần thiết để thúc đẩy các anh chị luôn phải tận tụy và tận tình sống đúng theo những điều mình đã phát nguyện...
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 31

Thay mặt Phân Ban GĐPT Trung Ương, anh chánh thư ký tuyên đọc quyết định xếp cấp Tập, Tín cho 39 anh chị Huynh Trưởng; trong đó 14 Huynh trưởng được xếp cấp Tập và 25 Huynh trưởng được xếp cấp Tín. 
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 32
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 33
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 35
Trước khi các anh chị Htr phát nguyện thọ cấp, anh Trưởng Phân Ban GĐPT Trung Ương sách tấn và tham vấn về lý tưởng, trách nhiệm và những gian khó mà các anh chị phải vượt qua để trọn đời phụng sự lý tưởng GĐPT. 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 34
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 36
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 37
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 38

Đại diện các Htr thọ cấp Tập, anh Thiện Thống Nguyễn Minh Đương và đại diện các Htr thọ cấp Tín, anh Nguyên Minh Nguyễn Quang Minh lần lượt khởi xướng các anh chị đọc lời phát nguyện "kế thừa sứ mệnh thiêng liêng của của tổ chức giao phó là duy trì, xây dựng và phát triển tổ chức GĐPT tại địa phương cũng như Tỉnh, Thành ngày cảng vững mạnh". Đồng thời "luôn luôn nêu cao danh dự tổ chức GĐPTVN, tinh tấn học hỏi, tu tập, rèn luyện tinh chuyên để phụng Đạo, giúp Đời".
le tho cap tap tin mien tay nam bo 39
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 40
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 41
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 42
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 43
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 44
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 45
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 46
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 47
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 48
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 49
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 50
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 51
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 52
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 53
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 54
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 55
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 56
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 57
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 58
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 59

Sau khi các anh chị Huynh Trưởng phát nguyện và nhận lãnh cấp hiệu từ Chư Tôn Đức chứng minh, chứng nhập xếp cấp và quyết định từ anh Trưởng Ban; anh Tâm Duệ đã có đôi lời sách tấn các Htr tân thăng, đồng thời nhắc nhở các anh chị phải nhớ giữ gìn lời phát nguyện của mình trong suốt cả cuộc đời phụng sự lý tưởng.
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 60
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 61
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 62

Đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Thông Hạnh đã có lời chào mừng chư Tôn đức Phân ban HDPT các tỉnh thành đã quang lâm chứng minh. Đồng thời, chào đón tất cả các Huynh trưởng Phân ban GĐPT các tỉnh thành đã trở về tham dự. Thượng tọa gởi lời chúc mừng các Huynh Trưởng tân thăng, Thượng tọa nhấn mạnh người Huynh trưởng khi thọ nhận rèn luyện, dấn thân trên con đường nhiều gian nan thử thách. Khi đã ý thức được bổn phận và nhiệm vụ của mình thì phải tự hoàn thành tốt công tác Phật sự để xứng đáng là người Huynh trưởng mang sứ mệnh cao cả của tổ chức GĐPT Việt Nam. Đồng thời, Thượng Tọa cũng hứa khả sẽ chăm lo hơn nữa cho sự phát triển của GĐPT tỉnh nhà.
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 63
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 64

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, thấm tình đạo vị.
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 65
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 66
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 67
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 68
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 69
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 70
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 71
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 72
 
le tho cap tap tin mien tay nam bo 73

Sau buổi lễ thọ cấp, Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương đã có buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm cùng các đơn vị tỉnh thành. Tại cuộc họp, Phân Ban GĐPT Trung Ương đã nhận báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của các đơn vị, đồng thời triển khai một số kế hoạch trong nửa cuối năm 2020. 
 
hop bhd tw 01
 
hop bhd tw 02
 
hop bhd tw 03
 
hop bhd tw 04
 
hop bhd tw 05
 
hop bhd tw 06
 
hop bhd tw 07
 
hop bhd tw 08
 
hop bhd tw 09
 

Tác giả bài viết: Huệ Thiện

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây